Tag: สิงคโปร์
Create Your Own Doraemon จากมังงะสู่ นิทรรศการโดราเอมอน ฉบับโมเดิร์นอาร์ตที่สิงคโปร์

นิทรรศการโดราเอมอน The Doraemon Exhibition Singapore 2022 นิทรรศการโดราเอมอนครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ กับการตีความใหม่ในแบบฉบับศิลปะร่วมสมัย

Changi Chapel and Museum เปลี่ยนเรือนจำชางงีเป็นพิพิธภัณฑ์ ย้ำความเลวร้ายของสงคราม

พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงี (Changi Chapel and Museum) ในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นในบริเวณสถานที่ที่เคยเป็นเรือนจำชางงี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจถึงความเลวร้ายของสงครามในช่วงที่สิงคโปร์ถูกยึดครองโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นเวลากว่า 3 ปีครึ่ง (ค.ศ.1942-1945) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

สิงคโปร์ปรับแบริเออร์ไซต์ก่อสร้างเป็น Graffiti Hall of Fame แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผงกั้นแบริเออร์เหล็กสูง 5 เมตรและยาว 230 เมตรตลอดถนน Bali Lane และ Ophir Road ในย่านกัมโปงกลาม ประเทศสิงคโปร์ ได้รับการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะที่เรียกว่า กราฟิตีฮอลล์ออฟเฟม หรือ Graffiti Hall of Fame แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ