Tag: สิงคโปร์
Changi Chapel and Museum เปลี่ยนเรือนจำชางงีเป็นพิพิธภัณฑ์ ย้ำความเลวร้ายของสงคราม

พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงี (Changi Chapel and Museum) ในประเทศสิงคโปร์ จัดตั้งขึ้นในบริเวณสถานที่ที่เคยเป็นเรือนจำชางงี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจถึงความเลวร้ายของสงครามในช่วงที่สิงคโปร์ถูกยึดครองโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นเวลากว่า 3 ปีครึ่ง (ค.ศ.1942-1945) ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

สิงคโปร์ปรับแบริเออร์ไซต์ก่อสร้างเป็น Graffiti Hall of Fame แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผงกั้นแบริเออร์เหล็กสูง 5 เมตรและยาว 230 เมตรตลอดถนน Bali Lane และ Ophir Road ในย่านกัมโปงกลาม ประเทศสิงคโปร์ ได้รับการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะที่เรียกว่า กราฟิตีฮอลล์ออฟเฟม หรือ Graffiti Hall of Fame แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ