Tag: สเกตบอร์ด
ประวัติศาสตร์ฤดูร้อนกลาง สนามหลวง จากสนามแข่งว่าวสู่ ลานสเกตบอร์ด

ประวัติศาสตร์ สนามหลวง จากสนามแข็งขันระหว่างว่าวจุฬาฯ กับปักเป้า ผ่านมาสู่ปี 2021 สนามหลวงเปลี่ยนมาเป็น ลานสเกตบอร์ด เซิร์ฟสเกต กีฬาที่มาแรงที่สุดในปี 2021

เก่ง จักรินทร์ : นักออกแบบ Surf Skate Wave Ramp ที่ยาวที่สุดในไทย

เก่ง-จักรินทร์ เพชรวรพล และทีม Skatemate.co ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบเวฟแรมป์ (Wave Ramp) ของงาน Siam Paragon Summer Sensation Surf & Verve ซึ่งเป็นเวฟแรมป์ที่ยาวที่สุดและเป็นสนามเดียวในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสนามและรับรองการแข่งขันจากสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย (Thailand Surfing Federation)