Tag: อาเซียน
10 เมืองโรแมนติกอาเซียน กลิ่นอายโคโลเนียลเหมือนเที่ยวยุโรป

ชวนเที่ยว เมืองโรแมนติกอาเซียน ที่ซ่อนอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละเมืองนอกจากจะโรแมนติกทั้งในเรื่องสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม หรือสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลผสมผสานกลิ่นอายยุโรปแล้ว ยังอัดแน่นด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่จะทำให้ทริปนี้ไม่ได้มีแต่ความหวานโรแมนติกเท่านั้น