Tag: เทพฮินดู
10 เกร็ดประวัติ ตำนาน และความเชื่อ กำเนิด พระคเณศ

10 เรื่องเล่า ความเชื่อ และตำนานของพระคเณศ เทพองค์สำคัญในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ชาวไทยที่นับถือ เป็นเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรค ความสำเร็จ และยังเป็นเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการอีกด้วย