Tag: เทพฮินดู
ประวัติศาสตร์ เทศกาลดิวาลี เทศกาลแห่งแสงไฟของชาวอินเดีย

เทศกาลดิวาลี ถือได้ว่าเป็นเทศกาลสำคัญของคนอินเดียไม่ว่าจะนับถือศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข์ หรือศาสนาเชน เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยแสงไฟและตะเกียง และเป็นวันที่นิยมบูชาพระแม่ลักษมี พระคเณศ และ ท้าวกุเวร

9 เกร็ดประวัติ กำเนิด พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความรัก ความมั่งคั่ง

เทพฮินดู 101 จะพาไป I Told พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความรัก ความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพองค์สำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่มีผู้นิยมบูชามากที่สุดองค์หนึ่ง

ประวัติศาสตร์ เทศกาลนวราตรี งานบูชาแด่ชัยชนะ พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

ในวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ตรงกับช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญของผู้ที่นับถือพราหมณ์-ฮินดูทั่วโลก คือ เทศกาลนวราตรี หรือบางแห่งอาจเรียกเทศกาล “ดูเซร่า” ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง โดยแต่ละพื้นถิ่นในอินเดียจะมีการจัดงานหลายรูปแบบมีความเชื่อถึงที่มาของงานดังกล่าวแตกต่างกันไป

10 เกร็ดประวัติ ตำนาน และความเชื่อ กำเนิด พระคเณศ

10 เรื่องเล่า ความเชื่อ และตำนานของพระคเณศ เทพองค์สำคัญในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ชาวไทยที่นับถือ เป็นเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรค ความสำเร็จ และยังเป็นเจ้าแห่งศิลปะวิทยาการอีกด้วย