Tag: ไอร์แลนด์
เปลี่ยน พระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นสีเขียว แคมเปญระดับโลกฉลองวันชาติไอร์แลนด์

กรุงเทพมหานคร ร่วมฉลองวันชาติของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ หรือวัน St. Patrick’s Day ด้วยการเปลี่ยน พระปรางค์วัดอรุณฯ ทั้งองค์เป็นสีเขียวอันเป็นสีประจำชาติไอร์แลนด์