Tag: Girl Love
WEBTOON กับความหลากหลายในมิติเรื่องเพศที่แทรกไว้ในอุตสาหกรรมคอมมิก

นอกจากเนื้อหาตามขนบเดิมที่ตัวเอกคือเพศชายและหญิงแล้ว คอมมิกประเภท Boy Love ที่มีตัวเอกเป็นชาย-ชาย และประเภท Girl Love ที่มีตัวเอกหญิง-หญิง คือวัฒนธรรมการอ่านรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นที่น่าจับตา