ด้วยรักและผุพัง โดย นริศพงศ์ คว้าเรื่องสั้นซีไรต์ 66
Lite

ด้วยรักและผุพัง โดย นริศพงศ์ คว้าเรื่องสั้นซีไรต์ 66

Focus
  • รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ ประจำปี 2566 ประเภทหนังสือ รวมเรื่องสั้น มีนักเขียนส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 57 เล่ม ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก (Longlist) 17 เล่ม ต่อด้วยรอบคัดเลือก (Shortlist) 7
  • FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง โดย นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ สำนักพิมพ์แซลมอน ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประเภทหนังสือ “รวมเรื่องสั้น” ประจำปี 2566

ประกาศผลแล้วสำหรับ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ ประจำปี 2566 ประเภทหนังสือ รวมเรื่องสั้น ซึ่งปีนี้มีนักเขียนส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 57 เล่ม ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก (Longlist) 17 เล่ม ต่อด้วยรอบคัดเลือก (Shortlist) 7 เล่ม และล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการคัดเลือกได้ประกาศผลให้ FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง โดย นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์ สำนักพิมพ์แซลมอน ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประเภทหนังสือ “รวมเรื่องสั้น” ประจำปี 2566

รวมเรื่องสั้น FAMILY COMES FIRST ด้วยรักและผุพัง เผยให้เห็นมายาคติของบ้านว่า ภายใต้ฐานรากอันมั่นคงของสายสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นช่างเปราะบาง เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่แสนโหดร้าย อันเกิดจากค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคร่งครัด หลงยุคตกสมัย จนกลายเป็นภาวะขัดแย้งระหว่างความรักและความชัง

แม้ว่ารวมเรื่องสั้น ด้วยรักและผุพัง เล่มนี้จะเล่าถึงครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งนำมาจากประสบการณ์ในชีวิตของผู้ประพันธ์ หากแต่แก่นแท้ของเรื่องกลับสะท้อนปัญหาครอบครัวในสังคมร่วมสมัยด้วย อาทิ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยว การหลงลืมอัตลักษณ์ของคนรุ่นอพยพพลัดถิ่นอันส่งผลต่อชีวิตที่ไร้ความหมาย การให้ความสำคัญกับลำดับชั้นทางเพศและช่วงวัยของคนในตระกูลจนนำไปสู่โศกนาฏกรรม

นอกจากรวมเรื่องสั้นเล่มนี้จะนำเสนอให้เห็นในด้านที่ผุพังของครอบครัวอย่างน่าสลดใจแล้ว ผู้เขียนยังได้นำเสนอมุมมองว่า ภายใต้การล่มสลายของสายสัมพันธ์ ตัวละครยังโหยหาความเป็นครอบครัวเพื่อให้เป็นที่พึ่งพิงทางกายและปลอบ-ประโลมใจ เช่นเรื่องสั้นในเล่มได้นำเสนอการกลับไปเชื่อมต่อสายสัมพันธ์ที่ถูกตัดขาด กอปรสิ่งที่พังทลายลงไปแล้วกลับคืนมา ผ่านเรื่องเล่า ‘ด้วยความรัก ความผูกพัน และความงดงาม’

ด้วยรักและผุพัง
นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์

สำหรับภาพรวมด้านเนื้อหาของเรื่องสั้นซีไรต์ที่เข้าประกวดในปีนี้นั้นค่อนข้างมีความกว้างขวางและหลากหลาย ส่วนใหญ่เล่าเรื่องราวของสังคมโลกร่วมสมัย ความเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนตามกระแสเทคโนโลยี มีการอ้างอิงถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ติ๊กต็อก ยูทูป ชีวิตท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19 และการล็อกดาวน์  รวมทั้งกล่าวถึงอาชีพใหม่ ๆ เช่น content creator บล็อกเกอร์ วล็อกเกอร์  ยูทูเบอร์ แม่ค้าออนไลน์ รวมทั้ง
ไรเดอร์ 

นอกจากนี้เนื้อหาเรื่องสั้นในปีนี้ยังสะท้อนภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมสมัยที่สมาชิกทำลายความรู้สึกกันเองอย่างน่าเศร้า เล่าทั้งครอบครัวในสังคมเมืองและท้องที่ชนบทโดยอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองของประเทศไทย ไล่มาจนถึงความขัดแย้งในปัจจุบัน ความคิดความเชื่อที่ผูกพันอยู่กับศาสนา ปรัชญา ลัทธิ หรือแม้กระทั่งไสยศาสตร์ และสิ่งที่น่าสนใจคือประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำลายธรรมชาติ และภาวะโลกร้อน เล่าภาวะภายในของตัวละครใหม่ ๆ เช่น กลุ่ม LGBTQ+ หรือตัวละครต่างชาติต่างภาษาหลากหลายถิ่นที่นอกประเทศไทย ให้สำนึกของการเป็นพลเมืองโลก

ด้านรูปแบบและแนวทางการเขียน พบว่ามีหลากหลายทั้งเรื่องสั้นรักโรแมนติก อีโรติก เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ แฟนตาซี สยองขวัญ บทละครสั้น บันทึกอนุทิน  แนวเยาวชน และแนวทดลอง ที่ใช้ทั้งการเล่นรูปแบบอักษร ตัวอักษรขีดฆ่า หรือการคาดทับ ไปจนถึงการผสมผสานแนวการเขียนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บางเล่มก็ใช้การออกแบบรูปเล่มแบบกลับหัวกลับหางสะท้อนปกหน้าปกหลัง สร้างความหมายให้กับเรื่องราวที่นำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  มีการใช้ภาพประกอบเรื่องที่หลากหลาย ทั้งภาพถ่าย ภาพลายเส้น และภาพพิมพ์  การประดิษฐ์สำเนียงภาษารูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความเฉพาะตัว ไปจนถึงการผสมผสานรูปแบบการเขียนบทความวิชาการ สารคดี บันเทิงคดีแบบประชานิยม ให้เข้ากับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างแปลกใหม่

จากภาพรวมทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเรื่องสั้นไทย ที่มีพัฒนาการที่ข้ามพ้นจากเนื้อหาและรูปแบบเดิม ๆ ได้อย่างน่าสนใจ นำเสนอภาพชีวิตร่วมยุคสมัยที่ทำให้ทุกเรื่องราวเหมือนเป็นสิ่งใกล้ตัวเราทุกคน


Author

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ Sarakadee Lite