Night at The Temple ย้อนรอย 200 ปี รัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวช “วชิรญาโณ”
Pic Talks

Night at The Temple ย้อนรอย 200 ปี รัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวช “วชิรญาโณ”

Focus
  • Night at The Temple นิทรรศการพิเศษ 200 ปี วชิรญาโณ จัดตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2567 ใน 4 วัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่ 4 ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
  • รัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวชเป็นภิกษุ ณ พระอุโบสถ วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม และได้ฉายาว่า วชิรญาโณ

การเที่ยววัดจะไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป เมื่อมีการเปลี่ยนวัดเป็นแกลเลอรีย่อมๆ Night at The Temple จัดแสงสี Immersive 3D Projection Mapping อัดแน่นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พาผู้ชมนั่งไทม์แมชชีนย้อนรอย 200 ปี เมื่อครั้งรัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวช อันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของศาสนาพุทธในประเทศไทยนั่นก็คือจุดกำเนิด “ธรรมยุติกนิกาย” รวมทั้งการนำศาสตร์สมัยใหม่ที่เรียกว่า “วิทยาศาสตร์” เข้ามาในประเทศไทยและประยุกต์เข้ากับหลักพระพุทธศาสนา ทั้งหมดที่ว่ามาเกิดขึ้นที่งานนิทรรศการพิเศษ 200 ปี วชิรญาโณ ที่กำลังจัดขึ้นใน 4 วัด ซึ่งเป็นวัดที่เกี่ยวเนื่องกับครั้งรัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งทรงพระผนวช และได้รับฉายา “วชิรญาโณ”

Night at The Temple
พระบรมรูปรัชกาลที่ 4 ในปราสาทพระบรมรูป วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
Night at The Temple
นิทรรศการในวัดราชาธิวาสวิหาร
Night at The Temple
วัดบวรนิเวศวิหาร

ก่อนที่จะไปสำรวจเส้นทาง Night at The Temple “200 ปี วชิรญาโณ” เราแนะนำให้หยิบพาสปอร์ตงานเล่มสีน้ำเงินเพื่อเก็บตราประทับประจำแต่ละวัดกันก่อน ซึ่งตัวพาสปอร์ตจะแจกอยู่ตามจุดนิทรรศการทั้ง 4 วัดที่เข้าร่วม Night at The Temple ได้แก่ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 

Night at The Temple
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วชิรญาโณ
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วชิรญาโณ
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 
วชิรญาโณ
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 
วชิรญาโณ
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 

ทั้งนี้แต่ละวัดก็จะมีส่วนของนิทรรศการที่ชมได้ตั้งแต่กลางวันและ Immersive 3D Projection Mapping ยามค่ำคืน ที่สาดแสงสีในพื้นที่ประวัติศาสตร์จริงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตว่าเมื่อครั้งรัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวช พระองค์เกี่ยวข้องอย่างไรกับวัดเหล่านี้ และแน่นอนว่าทีมงาน Sarakadee Lite ไปเก็บลิสต์มา ครบทั้ง 4 วัดเรียบร้อยแล้ว บอกเลยว่างาน Projection Mapping ของแต่ละที่หยอบเกร็ดประวัติศาสตร์มาเล่าได้อย่างน่าสนใจมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่โปรดฯ ให้สร้างโบสถ์แพ ขึ้นที่หน้าวัดสมอรายหรือก็คือวัดราชาธิวาสวิหารในปัจจุบัน  การรับวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้กับพระพุทธศาสนา รวมไปถึงภาพวาดปริศนาธรรมสไตล์ขรัวอินโข่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้แทนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบเดิม

รัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างโบสถ์แพ ขึ้นที่หน้าวัดสมอรายหรือก็คือวัดราชาธิวาส
สมุดพาสปอร์ตเที่ยวงาน

Fact File

Night at The Temple “200 ปี วชิรญาโณ” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2567 ใน 4 วัดสำคัญ ได้แก่

  • วัดราชาธิวาสวิหาร ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ชั้น 3 เวลา 13:00 – 20:30 น.
  • วัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน เวลา 13:00-20:30 น.
  • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ณ ปราสาทพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 เวลา 19:00-20:30 น.
  • วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ณ ข้างวิหารหลวง เวลา 19:00-20:30 น.

Photographer

มนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์
ยินดีที่ได้รู้จักกันผ่านภาพถ่าย