Tag: ความรัก
Love Letters : จดหมายรักลับ ๆ ของ ไอน์สไตน์ กับสายลับโซเวียต

นอกจากการค้นพบ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ในปี ค.ศ. 1915 ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อีกหนึ่งสิ่งที่คนทั่วโลกให้ความสนใจคือเรื่องราวชีวิตส่วนตัวและการขุดคุ้ยเรื่องรักลับ ๆ ของเขา ซึ่งสิ่งที่ช่วยยืนยันเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในสมัยนั้นก็คือ จดหมายรัก ระหว่างเขากับภรรยา

“ทฤษฎีรัก” ใน วรรณกรรมไทยร่วมสมัย หากไม่ใช่เรื่องหัวใจ รักเป็นสิ่งใดได้อีก

ความรักมักถูกเปรียบเปรยเพื่อการสร้างความเข้าใจ อุปมาของห้วงแห่งความรักเป็นได้ตั้งแต่สถานการณ์ในชีวิตประจำวันไปถึงการถูกแปรเป็นงานศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี และที่คุ้นเคยที่สุดคือ อุปมาความรักในโลกของวรรณกรรม ดั่งวรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3 เรื่อง ที่เราขอชวนมาอ่าน “ทฤษฎีรัก” ที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษรเหล่านั้น