Tag: #ภาพถ่าย
365º นิทรรศการภาพถ่ายที่ผนวกประวัติศาสตร์ ความคิด และศิลปะไว้ในหนึ่งปีปฏิทิน

365º นิทรรศการภาพถ่ายในไลต์บ็อกซ์ (Light-box) ที่ ยูเจนิโอ รีเควนโค (Eugenio Recuenco) ศิลปินและช่างภาพชาวสเปน ใช้เวลาสร้างสรรค์ถึง 8 ปี ในการถ่ายทอดทั้ง 369 ภาพ ซึ่งถ่ายทอดมุมมอง จินตนาการและประสบการณ์ต่อโลกของเขาออกมาผ่านภาพถ่ายที่จัดแสดงผ่านกิมมิกการไล่เรียงเหตุการณ์ตลอดหนึ่งปีปฏิทิน

12 บุคคลสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ กล้องถ่ายรูป

ชวนย้อนประวัติศาสตร์ ผ่าน 12 บุคคลสำคัญของโลกผู้อยู่เบื้องหลังการกำเนิดกล้องถ่ายรูป สิ่งประดิษฐ์ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมานานกว่าพันปีจนถึงปัจจุบัน