Tag: สตรี
เอวา เปรอง : สตรีหมายเลขหนึ่ง ราชินีของผู้ยากไร้แห่งอาร์เจนตินา

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เป็นวันที่ เอวา เปรอง (Eva Perón) หรือ เอวิตา (Evita) เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ขณะอายุเพียง 33 ปีเอวิตาเป็นภรรยาของประธานาธิบดี ฮวน เปรองแห่งอาร์เจนตินา เธอได้รับฉายาว่า “ราชินีของผู้ยากไร้แห่งอาร์เจนตินา”

นักแต่งเพลงของโลกคนแรก คือแม่ชีในศาสนาคริสต์

นักแต่งเพลง (composer) คนแรก นามว่า ฮิลเดการ์ด ฟอน บิงเงน (Hildegard von Bingen) เป็นแม่ชีในศาสนาคริสต์ พำนักอยู่ที่เมืองบิงเงน (Bingen) ประเทศเยอรมนี