Tag: สังคม
ฌอง ฌากส์ รุสโซ : ตัวบทต้นธารคนสำคัญแห่งประชาธิปไตย

ฌอง ฌากส์ รุสโซ เป็นทั้งนักปรัชญา นักเขียน ผู้ผลิตความคิดอันเป็นอิทธิพลทางปัญญาสำคัญในการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศส ค.ศ.1789 รวมทั้งเป็นต้นธารแห่งประชาธิปไตย เขาคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังคำว่า “สัญญาประชาคม”

หาคู่ออนไลน์ และตู้สลอตความรักที่ไม่จำกัดแค่ “พื้นที่”

Digital Disruption ไม่ได้สะเทือนแค่วงการสื่อสิ่งพิมพ์ แต่การที่โลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่โหมดดิจิทัล กำลังสะเทือนวงวารแห่งความรัก และได้รื้อนิยามและเหตุของความรักแบบเดิมๆ ซึ่งมีตัวแปรในเชิงพื้นที่และประสบการณ์ร่วมกันมาสู่โลกใหม่อย่าง Cyber Space ที่ไม่จำเป็นต้องใกล้ชิดกันก็สามารถรักกันได้

วันเกิดของมาร์กซ์ และ วันตายของจิตร ประวัติศาสตร์ความเหลื่อมล้ำที่ยังไม่เคยคลี่คลาย

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2361 เป็นวันเกิดของ คาร์ล มาร์กซ์ นักปรัชญาผู้วิพากษ์ทุนนิยมผู้มีอิทธิพลทางความคิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเคลื่อนไหวสังคมนิยมทั่วโลก และวันเดียวกัน เดือนเดียวกันนี้ในปี พ.ศ.2509 เป็นวันมรณกรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์ นักเขียนผู้หาญกล้าวิพากษ์ความเหลื่อมล้ำ