Tag: เกม
Escape from Danger : บอร์ดเกมชวนขบคิดเรื่อง การคุกคามทางเพศ

E.F.D. หรือ Escape from Danger นำปัญหาเรื่องการคุกคามทางเพศมาเป็นโจทย์ในการออกแบบ ให้ผู้เล่นได้ตระหนักและหาทางออกว่าจะทำให้ตัวเองปลอดภัยจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง

Home Sweet Home ถึง “ท่อนแขนนางรำ” รำไทยในความสยองที่มาก่อนกาลของ มนัส จรรยงค์

จากการแบนท่ารำไทยในเกมผี Home Sweet Home ถึง “ท่อนแขนนางรำ” นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นำรำไทยมาคู่กับความสยองขวัญ ชวนอ่านรำไทยในความสยองที่ถูกบรรจุอยู่ในเรื่องสั้นของ มนัส จรรยงค์