Tag: แอปพลิเคชัน
ศรัทธา.online เมื่อเทคโนโลยีถูกเชื่อมด้วยความหวังและศรัทธา

คุยกับทีม ศรัทธา.online ผู้อยู่เบื้องหลัง ขอพร แก้บน ออนไลน์ บริการที่ใช้เทคโนโลยีมาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผู้มีจิตศรัทธา แค่อยู่บ้านก็สามารถขอพร แก้บนได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปเอง

5 แอปพลิเคชันผู้สูงวัย ตอบรับชาว Active Senior

แนะนำ 5 แอปพลิเคชันผู้สูงวัย เตรียมพร้อมสู่ Active Senior เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในยุคที่เราต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มัล และผูกพันกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่

5 แอปพลิเคชันวางแผนชีวิต เตรียมพร้อมการระบาดระลอกใหม่

5 แอปพลิเคชันวางแผนชีวิต เตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ ที่แม้จะต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านก็ยังสามารถเรียน ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ทั้งด้านการเงิน สุขภาพ การจัดการ การนอน ไปจนกระทั่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากโลกเสมือนสู่โลกจริง