Tag: แอปพลิเคชัน
5 แอปพลิเคชันผู้สูงวัย ตอบรับชาว Active Senior

แนะนำ 5 แอปพลิเคชันผู้สูงวัย เตรียมพร้อมสู่ Active Senior เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในยุคที่เราต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มัล และผูกพันกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่

5 แอปพลิเคชันวางแผนชีวิต เตรียมพร้อมการระบาดระลอกใหม่

5 แอปพลิเคชันวางแผนชีวิต เตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ ที่แม้จะต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านก็ยังสามารถเรียน ทำงาน และใช้ชีวิตอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ทั้งด้านการเงิน สุขภาพ การจัดการ การนอน ไปจนกระทั่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากโลกเสมือนสู่โลกจริง