Tag: โขน
หัวโขนชั้นครู : นิทรรศการรวมที่สุดหัวโขนไทยหาชมยากกว่า 93 ชิ้น

นิทรรศการ หัวโขนชั้นครู จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่คุณค่าของหัวโขน งานศิลปะไทยที่รวมงานช่างทั้ง 10 หมู่เข้าไว้ด้วยกัน

ครั้งแรกบนหน้าจอทีวี โขน ศิลปาชีพฯ ตอน สืบมรรคา

เป็นอีกการแสดงที่หลายคนรอคอยสำหรับ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งปีนี้กลับมาในตอน "สืบมรรคา"