Tag: K-Pop
6 เพลง K-pop ที่เลือกอยู่ข้างเรา แม้วันที่ถูกแรง ซึมเศร้า กลืนกิน

ความซึมเศร้า กำลังเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามของโลก องค์การอนามัยโลกได้ประเมินตัวเลขของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วโลกของปี พ.ศ. 2561-2562 อยู่ที่ 5.4% ของบุคคลทั่วไป ซึ่งก็เท่ากับว่า คนทั่วไป 100 คน ต้องมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 5 คน และเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ 40 วินาที