VDO

กระยารงค์ สีฝุ่นไทยโทนทำมือจากวัสดุธรรมชาติ

ชวนไปรู้จัก “เก่ง-นพพล นุชิตประสิทธิชัย” ผู้ผลิตสีฝุ่นไทยโทนทำมือจากวัสดุธรรมชาติ แบรนด์ กระยารงค์ ที่เริ่มจากทดลองทำสีฝุ่นจากวัสดุธรรมชาติไว้ใช้เองตั้งแต่สมัยเรียนจิตรกรรมไทยที่วิทยาลัยเพาะช่าง เพราะไม่อยากใช้สีที่ผลิตจากสารเคมีที่มีขายในท้องตลาด

ปัจจุบันสีฝุ่นที่ผลิตโดยนพพลผู้ก่อตั้ง Nop-Art-Studio ได้รับการยอมรับจากคนในวงการงานศิลปะไทยและกลุ่มผู้ทำงานอนุรักษ์ว่าเป็นสีฝุ่นคุณภาพเยี่ยมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% ให้โทนสีแบบไทยโทนอย่างงานจิตรกรรมไทยโบราณ มีความเสถียรและติดคงทน

การผลิตสีฝุ่นของนพพลภายใต้แบรนด์ “กระยารงค์” เป็นกระบวนการทำมือทุกขั้นตอน มีความซับซ้อน ต้องใช้ความอดทนและประสบการณ์สูง เพราะกว่าจะได้แต่ละสีใช้เวลานานหลายเดือนหรือเป็นปี บางสี เช่น สีครามที่ได้จากแร่อะซูไรต์ (Azurite) มีต้นทุนสูงและกว่าจะตำบดและถ่ายน้ำเป็นร้อยๆ รอบกว่าจะได้สีครามที่มีประกายแวววาว ราคาจึงสูงถึงกิโลกรัมละเกือบ 2 หมื่นบาท หรือสีเขียวใบแคที่ให้เฉดโปร่งใสต้องใช้ใบแคกว่า 4 กระสอบจึงจะได้สีฝุ่นเขียวใบแคประมาณแค่ครึ่งกิโลกรัมเท่านั้น