ศูนย์ศิลป์ฯ ปรีชา เถาทอง ที่ซ่อนอยู่ในความเงียบสงบของบ้านป่าเมี่ยง
Arts & Culture

ศูนย์ศิลป์ฯ ปรีชา เถาทอง ที่ซ่อนอยู่ในความเงียบสงบของบ้านป่าเมี่ยง

Focus
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2552 โดดเด่นด้วยความเป็นไทยร่วมสมัย
  • อาจารย์ ปรีชา ถาทอง ได้เปิดศูนย์ศิลปะ 3 แห่ง คือ ศูนย์ศิลป์แสงเงา ศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิ และศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร

ถ้าพูดถึงเมืองแห่งศิลปะ แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ย่อมนึกถึง เชียงราย จังหวัดเล็กๆ ที่มีความเงียบสงบเป็นเสน่ห์ และเป็นบ้านเกิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติมากมาย นอกจากเส้นทางท่องเที่ยวบ้านศิลปินที่มีถิ่นเกิดอยู่ในเชียงรายแล้ว องค์ประกอบของความเป็นเชียงรายยังดึงดูดศิลปินจากต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน และหากมีโอกาสขับรถผ่านโค้งภูเขาและวิวทุ่งนาสองข้างทางมาถึง บ้านป่าเมี่ยง ก็จะพบกับแหล่งรวมงานศิลปะแห่งใหม่ ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร โดย ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ทำให้บ้านป่าเมี่ยงกลายเป็นอีกหนึ่งพิกัดสำหรับการเรียนรู้ด้านจิตรกรรมร่วมสมัย

ปรีชา เถาทอง
ปรีชา เถาทอง

อาจารย์ปรีชา เถาทอง คือลูกศิษย์ของครูเหม เวชกร ผู้ได้ฉายาจิตรกรมือเทวดาของไทย งานของอาจารย์ปรีชาโดดเด่นด้วยความเป็นไทยร่วมสมัย ที่นำรากแห่งความเป็นไทยและการรู้จักรากของตัวเองมาใส่ไว้ในผลงาน ในปี 2527 อาจารย์ปรีชา ได้เปิด ศูนย์ศิลป์แสงเงา ขึ้นที่กรุงเทพฯ ต่อมาในปี 2538 ได้เปิด ศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิ ที่กรุงเทพฯ เช่นกัน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลงาน และถ่ายทอดความรู้เรื่องศิลปะร่วมสมัย

ปรีชา เถาทอง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้มีการเปิด ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร ขึ้นที่บ้านป่าเมี่ยง จังหวัดเชียงราย จัดแสดงผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก ศาสตร์พระราชาและบทประพันธ์เรื่องพระมหาชนกของรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 โซน กระจายอยู่ในบ้านล้านนาโมเดิร์น กลางน้ำ และกลางสวน มีทั้งการจัดแสดงผลงานของอาจารย์ปรีชา ห้องค้นคว้างานวิชาการศิลป์และเอกสารวิชาการด้านศิลปะ และไฮไลต์คือการนำศิลปะไปจัดวางเข้ากับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเกาะโพธิยาลัย งานศิลปะกลางน้ำ และสะพานพอเพียร เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชม ศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร จังหวัดเชียงราย สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-323-7084 อีเมล preecha.ebook@gmail.com เฟซบุ๊ก PreechaThaothong และเว็บไซต์ www.preechathaothong.com

Fact File

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง เกิดวันที่ 27 กันยายน 2491 ที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (จิตรกรรม) และปริญญาโท (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นศิลปินที่มีแนวคิดร่วมสมัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดดุลยภาพระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาศิลปะให้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์