ส่งคืนประติมากรรม 13 รายการ จากขบวนการลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติ
Arts & Culture

ส่งคืนประติมากรรม 13 รายการ จากขบวนการลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติ

Focus
  • หน่วยปราบปรามการลักลอบค้าโบราณวัตถุ สำนักงานอัยการนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือถึงกรมศิลปากร ส่งคืนประติมากรรมรูปเคารพ 13 รายการ ที่ได้จากการดำเนินคดีกับขบวนการลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติ
  • หลังเสร็จสิ้นขบวนการรับคืน กรมศิลปากรจะนำประติมากรรมรูปเคารพทั้ง 13 รายการมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชม

นับว่าเป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องในวงการศิลปะวัฒนธรรมของไทย หลังจากที่ได้รับมอบทับหลัง 2 ชิ้นสำคัญ คือ ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น กลับคืนจากการโจรกรรมออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายเมื่อราว 50 ปีก่อน

ส่งคืนประติมากรรม

ล่าสุด หน่วยปราบปรามการลักลอบค้าโบราณวัตถุ หรือ Antiquities Trafficking Unit (ATU) สำนักงานอัยการนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้มีหนังสือถึงกรมศิลปากรแจ้งส่งคืนประติมากรรมรูปเคารพ 13 รายการ ที่ได้จากการดำเนินคดีกับขบวนการลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติของนักค้าวัตถุโบราณ Subhash Kapoor ทั้งนี้สำหรับกระบวนการกฎหมายของสหรัฐฯ นั้น วัตถุจากการดำเนินคดีในลักษณะนี้ทางสหรัฐฯ มีนโยบายส่งคืนไปยังประเทศต้นทางของแหล่งที่มาของวัตถุที่ถูกลักลอบนำออกมา

ส่งคืนประติมากรรม

ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า สำนักงานอัยการนิวยอร์กได้ส่งมอบประติมากรรมรูปเคารพทั้ง 13 รายการ ให้รัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เป็นตัวแทนรับมอบและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขนส่ง และทางกรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนการรับมอบโบราณวัตถุ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการต่างๆ แล้ว ทางกรมศิลปากรจะนำประติมากรรมรูปเคารพทั้ง 13 รายการมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป เทพเคารพในศาสนาพราหมณ์ฮินดู


Author

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ Sarakadee Lite