ยก กรมศิลป์ มาไว้ที่บ้านกับ พิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์ฉบับออนไลน์
Arts & Culture

ยก กรมศิลป์ มาไว้ที่บ้านกับ พิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติศาสตร์ฉบับออนไลน์

Focus
  • ในช่วงที่มีการปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) กรมศิลปากร จึงปรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และอุทยานประวัติแห่งชาติทั่วไทยในรูปแบบออนไลน์ เข้าชมฟรี ไม่มีวันหยุดราชการ
  • นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้ว ทางกรมศิลปากรยังเปิดระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ และหอสมุดแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้

ถึงจะอยู่ห่าง แต่ กรมศิลปากร พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศไทยยังคงคิดถึงผู้ใช้บริการทุกคน ล่าสุดกับการปรับตัว เปิดบริการใหม่ พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ อุทยานประวัติศาสตร์ออนไลน์ ให้ผู้สนใจได้เข้าถึงการบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์และ อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศไทยในฉบับดิจิทัล

พลัสด้วยบริการข้อมูลการสืบค้นในรูปแบบ E-Service แม้อยู่บ้านก็ยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้ง 42 แห่งทั่วประเทศไทยได้แบบเสมือนจริง รวมทั้งการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ทางออนไลน์ที่สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการปิดให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) กรมศิลปากรได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ในการเปิดบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแม้อยู่ที่บ้าน โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้

  • Virtual Museum พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ในรูปแบบเสมือนจริง ให้ประชาชนสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 แห่งทั่วประเทศ ผ่าน www.virtualmuseum.finearts.go.th
  • Virtual Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง เป็นการรวบรวมอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ มาไว้ที่ http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th โดยบอกเล่าประวัติความเป็นมา มีภาพแผนที่ และภาพโบราณสถานให้ได้ชม รวมทั้งภาพมุมสูงที่ทำให้มองเห็นอุทยานประวัติศาสตร์โดยรอบ
  • ระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ (GIS) แสดงชุดข้อมูลและชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศที่ www.gis.finearts.go.th
  • การบริการด้านสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ที่ www.nat.go.th
  • การบริการด้านสืบค้นเอกสารหนังสือหอสมุดแห่งชาติ สามารถอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์หายาก และหนังสือใหม่จากสำนักพิมพ์ต่างๆ รวมถึงคลังวีดิทัศน์ของหอสมุดแห่งชาติ ตลอดจนบริการขอเลข ISSN ISBN และจดแจ้งการพิมพ์ออนไลน์ ได้ที่ www.nlt.go.th
  • ระบบคลังดิจิทัลมรดกศิลปวัฒนธรรม สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์และหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากรได้ที่ www.digitalcenter.finearts.go.th
  • ระบบขออนุญาตนำเข้า ส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออนไลน์ www.nsw.finearts.go.th
  • ระบบขายหนังสือกรมศิลปากรออนไลน์ https://bookshop.finearts.go.th

นอกจากนี้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดรายการ “สังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ร่วมต้านโควิด – 19″ นำวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ที่เคยจัดแสดงแล้ว และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก มาเผยแพร่ให้ได้รับชมในช่วงที่งดจัดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ โดยสามารถรับชมได้ทาง Facebook: สำนักการสังคีต กรมศิลปากร


Author

เกษศิรินทร์ ผลธรรมปาลิต
Feature Editor ประจำ Sarakadee Lite อดีต บรรณาธิการข่าวไลฟ์สไตล์ Nation ผู้นิยมคลุกวงในแวดวงศิลปวัฒนธรรมจนได้ขุดเรื่องซีฟๆ มาเล่าสู่กันฟังเสมอ

Photographer

ศรัณยู นกแก้ว
Online Editor ที่ผ่านทั้งงานหนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุ๊ค และนิตยสาร ปัจจุบันยังคงสมัครใจเป็นแรงงานด้านการผลิตคอนเทนต์