Airbnb มอบที่พักฟรีแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่แนวหน้า
Lite

Airbnb มอบที่พักฟรีแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่แนวหน้า

Focus
  • Airbnb ประกาศจัดหาที่พักฟรี เพื่อให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแนวหน้าร่วม 100,000 คนทั่วโลกได้มีที่พักใกล้ที่ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19
  • สำหรับแนวคิดการมอบที่พักฟรีให้บุคคลากรทางการแพทย์เริ่มขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง Airbnb และรัฐบาลได้ประกาศให้แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือด้านการแพทย์อื่นๆ สามารถเข้าพักในที่พัก Airbnb ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเจ้าของที่พักบนแพลตฟอร์มของ Airbnb ในฝรั่งเศสกว่า 4,000 รายร่วมโครงการ

แม้สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ดูเหมือนจะคลี่คลาย ตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละประเทศเริ่มน้อยลง หรือทรงตัวหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ แต่มีภาคส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถผ่อนการทำงานที่หนักอึ้งลงได้คือ บุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการอยู่แนวหน้า ด้วยเหตุนี้ Airbnb แพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์ที่มีเครือข่ายทั่วโลกจึงประกาศจัดหาที่พักฟรี เพื่อให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแนวหน้าร่วม 100,000 คนทั่วโลกได้มีที่พักใกล้ที่ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

Airbnb

“Airbnb ต้องการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า ซึ่งเป็นผู้ที่กำลังช่วยชีวิตประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และเจ้าของที่พัก Airbnb จำนวนมากจากทั่วโลกมีความประสงค์ที่จะมอบที่พักเพื่ออำนวยสะดวกสบายแก่ฮีโร่ผู้กำลังปฏิบัติงานแนวหน้าเหล่านั้น Airbnb ได้ดำเนินการติดต่อหน่วยงานพันธมิตรที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานราชการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนเจ้าของที่พักที่มีจิตอาสาของ Airbnb เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมงานกันในยามวิกฤติเช่นนี้” โจ เกอเบีย ผู้ร่วมก่อตั้ง Airbnb กล่าว

สำหรับแนวคิดดังกล่าวเริ่มขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง Airbnb และรัฐบาลฝรั่งเศสได้ประกาศให้แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือด้านการแพทย์อื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติงานต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ในฝรั่งเศส สามารถเข้าพักในที่พัก Airbnb ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเจ้าของที่พักบนแพลตฟอร์มของ Airbnb ในฝรั่งเศสกว่า 4,000 รายได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Airbnb

ทั้งนี้เจ้าของที่พักที่ลงทะเบียนอยู่แล้วกับทาง Airbnb หรือเจ้าของที่พักที่สนใจ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดที่พักของพวกเขาให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้เข้าพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง Open Homes บนเว็บไซต์ของ Airbnb ซึ่ง Open Homes เป็นแพลตฟอร์มที่ทาง Airbnb ทำขึ้นมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการที่พักแบบฉุกเฉิน

นอกจากนี้ Airbnb ยังเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยให้การเข้าพักของผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าเป็นไปด้วยดีใน ขณะที่บุคลากรเหล่านี้ต้องออกไปทำงานที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดจะส่งตรงไปยังองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ หากต้องการร่วมบริจาค สามารถเข้าไปที่ http://airbnb.com/openhomes/covid19relief?donate

Face File

  • บุคคลากรทางการแพทย์สามารถคลิกเข้าไปหาที่พักใกล้สถานที่ปฏิบัติงานได้ที่ https://th.airbnb.com/d/covid19relief