กรมศิลปากรชำระ กากีคำกลอนและลิลิตกากี มรดกวัฒนธรรมด้านวรรณศิลป์
Lite

กรมศิลปากรชำระ กากีคำกลอนและลิลิตกากี มรดกวัฒนธรรมด้านวรรณศิลป์

Focus
  • กากี วรรรณคดีอันเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ถือเป็นมรดกวัฒนธรรมด้านวรรณศิลป์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอักษรศาสตร์ของไทย
  • กลมศิลปากรได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ กากีคำกลอนและลิลิตกากี ซึ่งรวบรวมไว้ทั้งกากีคำกลอนภาคต้นที่ตรวจสอบชำระขึ้นใหม่ และกากีคำกลอนภาคปลาย  รวมถึงลิลิตกากีที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่วรรณคดีเรื่องสำคัญของไทย

กรมศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของวรรณคดีเรื่อง กากี ซึ่งเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยกวีไทยได้นำมาสร้างสรรค์เป็นร้อยกรองหลายรูปแบบทั้งคำฉันท์ กลอนสวด กาพย์เห่ คำกลอน บทเห่กล่อมพระบรรทม และลิลิต ซึ่งแต่ละสำนวนนับเป็นมรดกวัฒนธรรมด้านวรรณศิลป์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านอักษรศาสตร์ของไทย

กรมศิลปากร จึงได้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์หนังสือ กากีคำกลอนและลิลิตกากี เพื่อเผยแพร่วรรณคดีเรื่องสำคัญ โดยมีวรรณคดีเรื่องกากีประกอบอยู่ด้วย

กากีคำกลอน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ กากีคำกลอนภาคต้น ซึ่งเป็นผลงานของ​ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) กวีเอกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กากีคำกลอนสำนวนนี้นับเป็นวรรณคดีคำกลอนเรื่องเอกของไทย ที่ใช้เป็นบทขับร้องในวงมโหรีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยที่แต่ง จึงเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า บทมโหรีเรื่องกากี 

กากีคำกลอนภาคต้นนี้ กรมศิลปากรเคยตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์มาแล้วครั้งแรก ในปี พ.ศ.2503 แต่ด้วยมีต้นฉบับสมุดไทยเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติหลายฉบับ และแต่ละฉบับมีคำลักลั่นต่างกันไป ในหนังสือ กากีคำกลอนและลิลิตกากี กรมศิลปากรจึงได้ตรวจสอบชำระขึ้นใหม่อีกครั้ง

ส่วนของกากีคำกลอนภาคปลาย กรมศิลปากรยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน แต่พิจารณาจากสมุดไทยต้นฉบับและสำนวนกลอน กรมศิลปากรคาดว่าน่าจะแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 โดยมีผู้ผูกเรื่องแต่งต่อจากกากีคำกลอนภาคต้นไปจนจบ

สำหรับ​ ลิลิตกากี ซึ่งแต่งเป็นลิลิตประกอบด้วยโคลงและร่ายแต่งสลับกัน มีโคลงท้ายเรื่องบอกไว้ว่าแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3  เป็นอีกสำนวนหนึ่งของวรรณคดีเรื่องกากีที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ โดยได้รวบรวมไว้ในหนังสือ กากีคำกลอนและลิลิตกากี นี้ด้วย 

Fact Flie

  • กากีคำกลอนและลิลิตกากี วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร เทเวศร์
  • สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.bookshop.finearts.go.th 
  • ราคา 230 บาท