Museum Phuket Muse Mobile รถนิทรรศการ คันแรกของภูเก็ต
Lite

Museum Phuket Muse Mobile รถนิทรรศการ คันแรกของภูเก็ต

Focus
  • มิวเซียมภูเก็ต ได้เปิดตัว Museum Phuket Muse Mobile รถนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ที่บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการเมืองภูเก็ตทั้ง 4 ยุค ได้แก่ ป่า เหมือง เมือง และยุครุ่งเรืองด้านการท่องเที่ยว
  • Museum Phuket Muse Mobile เป็นรถนิทรรศการที่จะตระเวนไปจอดยังจุดต่างๆ ทั่วเมืองภูเก็ต เสมือนเป็นการยกนิทรรศการภายใน มิวเซียมภูเก็ต ทั้งชุดมาจัดแสดงบนรถ

การเรียนรู้ไม่มีวันหยุด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้ และล่าสุด มิวเซียมภูเก็ต ได้เปิดตัว Museum Phuket Muse Mobile รถนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต ที่บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการเมืองภูเก็ตทั้ง 4 ยุค ได้แก่ ป่า เหมือง เมือง และยุคทองของการท่องเที่ยว พ่วงด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเพอรานากันซึ่งเป็นรากเหง้า และเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ต ทั้งหมดมาในชุดเรียนรู้แบบ Knowledge Trucks

Museum Phuket Muse Mobile เป็นรถนิทรรศการที่จะตระเวนไปจอดยังจุดต่างๆ ทั่วเมืองภูเก็ต เพื่อให้เยวชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้แวะเติมความรู้สนุกๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ต เสมือนเป็นการยกนิทรรศการภายใน มิวเซียมภูเก็ต ทั้งชุดมาจัดแสดง โดย Museum Phuket Muse Mobile เตรียมติดเครื่องให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ผ่านรถประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับจุดแรกที่รถนิทรรศการจะไปแวะจอด ได้แก่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00-16.00 น. แต่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทาง มิวเซียมภูเก็ต ขอความร่วมมือในการจองรอบเข้าชมล่วงหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 094-807-7873

Fact File

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket