เอธิโอเปีย : ท่องแดนซาฟารีบนเส้นทางเก่าแก่ จะงอยของแอฟริกา
Pic Talks

เอธิโอเปีย : ท่องแดนซาฟารีบนเส้นทางเก่าแก่ จะงอยของแอฟริกา

Focus
  • เอธิโอเปีย เป็นดินแดนเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่บนดินแดนที่เรียกว่า จะงอยของแอฟริกา หรือ แอฟริกาแถบตะวันออกเฉียงเหนือ
  • นอกจากชนเผ่า ความแห้งแล้ง อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และแหล่งเพาะปลูกกาแฟระดับโลกแล้ว เอธิโอเปียยังโด่งดังในเรื่องกิจกรรมท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าตามธรรมชาติแบบซาฟารี
  • ลิงเจลาดา เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของเอธิโอเปีย มักนั่งโชว์ตัวอยู่ตามหน้าผาใกล้กับน้ำตกบลูไนล์ (Blue Nile Waterfall) ซึ่งถือเป็นต้นน้ำสายหนึ่งของแม่น้ำไนล์

เอธิโอเปีย (Ethiopia) ถ้าพูดถึงชื่อนี้คุณจะนึกถึงอะไรกันบ้าง ?

ชนเผ่า ความแห้งแล้ง อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม หรือสัตว์ป่าในซาฟารี ข้อมูลทางภูมิศาสตร์บอกเอาไว้ว่า เอธิโอเปียเป็นดินแดนเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่บนดินแดนที่เรียกว่า จะงอยของแอฟริกา (Horn Of Africa) หรือ แอฟริกาแถบตะวันออกเฉียงเหนือ

เอธิโอเปียมีเมืองหลวงอยู่ที่ อาดดิสอาบาบา (Addis Ababa) ที่มีตึกสูง ประชากรหนาแน่นและรถราขวักไขว่เหมือนกับเมืองใหญ่ทั่วโลก

เอธิโอเปีย

แต่เมื่อตัดภาพออกจากเมืองหลวงมา ความเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายของภูมิประเทศและระบบนิเวศทางธรรมชาติก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเอธิโอเปียที่เรียกว่าหาที่อื่นได้ยาก Sarakadee Lite ชวนสำรวจเอธิโอเปีย ผ่านอัลบั้มภาพถ่ายที่เน้นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเอกลักษณ์ของสัตว์ประจำถิ่น ไม่แน่ว่าชื่อนี้อาจไปปรากฏอยู่ใน Bucket List ที่อยากไป Road Trip ขึ้นมาอีกข้อหนึ่ง

บริเวณที่ราบสูงซาเนตติ (Sanetti plateau) บนภูเขาบาเล (Bale) อยู่สูงกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าแอฟโฟรอัลไพน์ (Afroalpine) สภาพดินเป็นกรดจากหินภูเขาไฟ มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและมีลมแรง

ลิงเจลาดา (Gelada monkey) เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของ เอธิโอเปีย มักนั่งโชว์ตัวอยู่ตามหน้าผาใกล้กับน้ำตกบลูไนล์ (Blue Nile Waterfall) ในแถบเขาสูงทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปีย ซึ่งถือเป็นต้นน้ำสายหนึ่งของแม่น้ำไนล์

หมาป่าเอธิโอเปีย (Ethiopian wolf) กินสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์

พื้นที่ตามแหล่งน้ำถือเป็นสถานที่ชุมนุมของผู้คนที่มาขนน้ำ อาบน้ำ ซักผ้า เพราะระบบน้ำประปาที่ยังไม่ทั่วถึง บ้างก็นั่งล้อมวงคุยกันระหว่างรอให้ผ้าที่ตากไว้แห้ง

ภาพรถลากจากแรงงานสัตว์ที่พบเห็นได้ตามชานเมือง ทั้งม้า ลา อูฐ แกะและแพะ ซึ่งจำนวนของสัตว์เลี้ยงเปรียบได้กับความมั่งคั่งของผู้ครอบครอง

Mountain Nyala สัตว์ในตระกูลแอนทีโลป มีเขาเกลียว กำลังเดินหาอาหารอยู่ตามริมถนน

ฝูงแร้งกำลังรุมกินซากวัวอยู่ริมถนน

เอธิโอเปีย

หนู Blick’s grass rat พบได้เฉพาะบนที่ราบสูงของ เอธิโอเปีย ถือเป็นอาหารโปรดของหมาป่าเอธิโอเปีย

เอธิโอเปีย

Salt’s dik dik สัตว์ตระกูลแอนทีโลป ขนาดเล็ก กินพืช ออกหากินช่วงเย็นๆ ในทุ่งสะวันนา

เอธิโอเปีย

นกกระสา (Saddle-billed Stock) สีสันสด มีความยาวปีกที่กว้างเมื่อกางออกถึงราว 1 เมตรกว่า เป็นสัตว์กินเนื้อจำพวกปลา กุ้ง ปูหรือสัตว์ขนาดเล็ก อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำและหากินตามพื้นที่ชุ่มน้ำหรือชายทะเลสาบ

เอธิโอเปีย

ฮิปโปโปเตมัสในทะเลสาป Langano ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหลวง เอธิโอเปีย ชายฝั่งด้านตะวันออกของทะเลสาปล้อมไปด้วยป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น หมูป่าหน้าหูด (Warthogs) หรือลิงบาบูน

ต้นเรื่อง : นิตยสาร สารคดี ฉบับเดือนมกราคม 2562

ภาพ : นันทวัน วาตะ