Tag: การเมือง
The Last Czars : อวสานพระเจ้าซาร์ จุดเปลี่ยน ราชวงศ์โรมานอฟ

The Last Czars เป็นภาพยนตร์กึ่งสารคดี (Docufiction) ที่เล่าถึงอวสานพระเจ้าซาร์ วาระสุดท้ายของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซียอันเป็นสมัยสุดท้ายของระบอบราชานิยมในประเทศรัสเซีย

บทบาทสตรี และ New Normal ฉบับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

เมื่อเอ่ยถึง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ภาพหนึ่งที่นึกถึงคืองานด้านสร้างชาติ สร้างวัฒนธรรมใหม่แบบ New Normal การเปลี่ยนประเทศสู่สมัยใหม่ให้ทัดเทียมอารยะ พร้อมเร่งสร้าง “สำนึกความเป็นไทย” 

ฌอง ฌากส์ รุสโซ : ตัวบทต้นธารคนสำคัญแห่งประชาธิปไตย

ฌอง ฌากส์ รุสโซ เป็นทั้งนักปรัชญา นักเขียน ผู้ผลิตความคิดอันเป็นอิทธิพลทางปัญญาสำคัญในการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศส ค.ศ.1789 รวมทั้งเป็นต้นธารแห่งประชาธิปไตย เขาคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังคำว่า “สัญญาประชาคม”

เช เกวารา นักปฏิวัติผู้ไม่มีวันตาย (และเขาไม่ได้อยู่แค่ท้ายรถสิบล้อ)

เช เกวารา (CheGuevara) เป็นภาพจำที่เหนียวแน่นของนักปฏิวัติปลดแอก ปัจจุบันภาพของเขาอยู่ในกระแส Pop Culture ไม่ว่าจะเสื้อยืด เข็มกลัด สตรีทอาร์ต บังโคลนรถบรรทุก เชเดินทางไปในพื้นที่อเมริกาใต้พร้อมคณะปฏิวัติของฟิเดล คาสโตรและสร้างแรงกระเพื่อมครั้งยิ่งใหญ่จากการร่วมปฏิวัติคิวบา