Tag: ซีไรต์
เคาะประตู ‘บ้าน’ ดับเบิลกวีซีไรต์ อังคาร จันทาทิพย์

อังคาร จันทาทิพย์ กวีหนุ่มจากกลุ่มกวีหน้ารามฯ วัย 45 ปี นำผลงานรวมบทกวี ระหว่างทางกลับบ้าน สร้างประวัติศาสตร์เป็นดับเบิลซีไรต์คนที่ 4 ให้กับแวดวงน้ำหมึกของไทย และเป็นดับเบิลกวีซีไรต์คนแรก

รินศรัทธา กาญจนวดี : กวีผู้ใช้หัวใจแทนดวงตาอันมืดมิด

รินศรัทธา กาญจนวดี กวีผู้สูญเสียดวงตา เจ้าของผลงาน ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ หนึ่งในหนังสือบทกวีที่เข้ารอบ Shortlist 8 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์ประจำปี 2562

ระหว่างทางกลับบ้าน โดย อังคาร จันทาทิพย์ คว้าซีไรต์ 62 ดับเบิลกวีซีไรต์คนแรกของไทย

ประกาศผลอแล้วสำหรับ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.E.A Write) หรือ ซีไรต์ และผลงานกวีนิพนธ์ที่สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมไปครอง ได้แก่ ระหว่างทางกลับบ้าน โดย อังคาร จันทาทิพย์ ดับเบิ้ลซีไรต์คนแรกของไทย

กวีฤๅ (ไม่) แล้งแหล่งสยาม : 8 Shortlist ซีไรต์ ต่ออายุกวีนิพนธ์ไทย

รวมกวีนิพนธ์ 8 เล่มเข้ารอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.E.A Write) ครั้งที่ 41 โดยจำนวนหนังสือที่ส่งประกวดครั้งนี้มีมากถึง 66 เล่ม มีแนวไร้ฉันทลักษณ์ส่งจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนในปีก่อนๆ โดยมีแนวฉันทลักษณ์ 30 เล่มแนวไร้ฉันทลักษณ์ 28 เล่มและผสมผสานทั้งสองแนวอีก 8 เล่ม

ผลด่วน ! Shortlist 8 เล่มสุดท้ายเข้ารอบ ซีไรต์ กวีนิพนธ์ ประจำปี 2562

การประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2562 มีหนังสือกวีนิพนธ์ส่งเข้าประกวดรวม 66 เล่ม โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้คัดเลือกไว้ในรอบแรก Longlist จำนวน 18 เล่ม และในรอบคัดเลือก Shortlist จำนวน 8 เล่ม