ผลด่วน ! Shortlist 8 เล่มสุดท้ายเข้ารอบ ซีไรต์ กวีนิพนธ์ ประจำปี 2562
Lite

ผลด่วน ! Shortlist 8 เล่มสุดท้ายเข้ารอบ ซีไรต์ กวีนิพนธ์ ประจำปี 2562

Focus
  • การประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2562 มีหนังสือกวีนิพนธ์ส่งเข้าประกวดรวม 66 เล่ม โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้คัดเลือกไว้ในรอบแรก Longlist จำนวน 18 เล่ม และในรอบคัดเลือก Shortlist จำนวน 8 เล่ม
  • สำหรับในครั้งนี้มีหนังสือกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ ส่งเข้าประกวดเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อนหน้า จากหนังสือกวีนิพนธ์รวมทั้งสิ้น 66 เล่ม มีหนังสือกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์จำนวน 28 เล่ม หนังสือกวีนิพนธ์ที่ผสมผสานกวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์และไร้ฉันทลักษณ์จำนวน 8 เล่ม และหนังสือกวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์จำนวน 30 เล่ม

ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับรอบ Shortlist หนังสือ 8 เล่มสุดท้ายที่ได้เข้ารอบ ซีไรต์ หรือ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2562 ประเภท กวีนิพนธ์ ซึ่งจากหนังสือที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 66 เล่ม ได้มีการคัดในรอบแรก Longlist เหลือ 18 เล่ม และล่าสุด (16 มีนาคม 2563) คณะกรรมการคัดเลือกได้คัดเลือกรอบ Shortlist เหลือหนังสือเพียง 8 เล่ม ได้แก่

  1. การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง : กวีนิพนธ์เชิงปรัชญาไร้ฉันทลักษณ์ที่ทั้งย้อนแย้ง ยียวน หยิกหยอก และเย้ยหยัน โดย ธัชชัย  ธัญญาวัลย
  2. กุมภาพันธ์ บางทีก็มีฝน :  รวมบทกวีที่เสนอปัญหาอันเกิดจากมายาคติเกี่ยวกับเส้นพรมแดน โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
  3. ด้วยก้าวของเราเอง  : รวมบทกวีฉันทลักษณ์และกลอนเปล่าที่เฝ้ามองความเป็นไปของสังคมและชีวิต โดย ธมกร
  4. ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ : กลอนสุภาพที่มีลีลาเรียบง่าย งดงาม แต่สื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ชัดเจน โดยกวีผู้สูญเสียการมองเห็น รินศรัทธา กาญจนวตี
  5. ฝันของฝูงกระต่าย : รวมบทกวีฉันทลักษณ์และบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ที่แทรกเสียงของความเงียบเหงากว่า 130  ชิ้น  โดย ศิริวร แก้วกาญจน์
  6. ระหว่างทางกลับบ้าน : กลอนสุภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง สื่อความหมายถึง บ้าน ในหลากหลายมิติ โดย อังคาร จันทาทิพย์
  7. ศตวรรษแห่งความพ่ายแพ้ : บทกวีไร้ฉันทลักษณ์ที่ตั้งใจกระแทกตรงไปที่ปัญหารอบตัวพร้อมเผยมุมมองที่มีต่อเรื่องราวต่างๆ ในสังคมอย่างไม่อ่อนข้อ  โดย ชญรัตน์  ชญารัตน์
  8. ไฮโซ…เชียล  Hi! So-Cial : บทกวีฉันทลักษณ์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ เทียบเคียงกับชีวิตจริงได้อย่างใกล้ตัวคนรุ่นใหม่ โดย ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย