Tag: พิพิธภัณฑ์
9 ไฮไลต์ห้ามพลาด พิพิธภัณฑ์ครุฑ แห่งเดียวในไทยและอาเซียน

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านครุฑแห่งแรกในประเทศไทยและแห่งเดียวในอาเซียน เจาะเรื่องราวเกี่ยวกับครุฑตั้งแต่กำเนิดจากไข่จนกระทั่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์ประดับอาคารของธนาคารนครหลวงไทยในอดีต หรือก็คือธนาคารทหารไทยธนชาตในปัจจุบัน

อาโรคยปณิธาน : เจาะลึกประวัติศาสตร์โรคภัย พิธีกรรมความเชื่อ ภูมิปัญญาและการแพทย์

อาโรคยปณิธาน นิทรรศการหมุนเวียนที่เล่าประวัติศาสตร์โรคภัยไข้เจ็บในไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีกว่า 300 รายการ รวมถึงการแสวงหาหนทางให้พ้นโรคด้วยพิธีกรรมความเชื่อแบบผี พราหมณ์ พุทธ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ตลอดจนความก้าวหน้าทางการแพทย์ตะวันตก

10 โบราณวัตถุไฮไลต์ Night Museum ฉลอง 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิด Night Museum ชวนเที่ยวพิพิะภัณฑ์ภาคค่ำ เฉลิมฉลอง 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ย้อนบรรยากาศไปชมอดีต “วังหน้า” แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 นักประดิษฐ์โมเดลจิ๋วผู้มาก่อนกาล กับมาสเตอร์พีซบ้านตุ๊กตาฝรั่ง

เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 เป็นนักประดิษฐ์โมเดลของจิ๋วคนแรก ๆ ของสยามที่สามารถประดิษฐ์สิ่งของขนาดเล็กได้อย่างสมจริงโดยคอลเล็กชันผลงานประดิษฐ์ของเจ้าจอมเลียม เช่น บ้านตุ๊กตาฝรั่งและข้าวของเครื่องใช้ขนาดย่อส่วน เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของศิลปวัตถุที่จัดแสดงในพระตำหนักแดง ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สำรวจ ชุดน้ำชาจีน เครื่องถ้วยกระเบื้อง ที่สะท้อนรสนิยมชาวสยามต้นรัตนโกสินทร์

ความนิยมในการเล่นเครื่องถ้วยกระเบื้องจีนของชาวสยามมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนเข้าสู่ยุคทองในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการประกวดการตั้งโต๊ะเครื่องบูชาด้วยเครื่องกระเบื้องแบบจีนตามความนิยมอย่างสยามจนภายหลังมีการตราพระราชบัญญัติข้อบังคับในการตัดสินเครื่องโต๊ะ ร.ศ. 119 ซึ่งยังไม่ได้มีการยกเลิกมาจนถึงปัจจุบัน

เตรียมเปิด คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดเก็บและแสดงโบราณวัตถุระดับชาติกว่า 93,000 รายการ

กรมศิลปากรเตรียมเปิด คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภายใน พ.ศ.2565 สามารถจัดเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ชิ้น เป็นคลังที่เปิดเพื่อการศึกษา และคลังกึ่งจัดแสดง

ย้อนวิถีเด็กไทยในอดีต ผ่านคอลเล็กชันตุ๊กตาและผู้พิทักษ์เด็กใน พระตำหนักแดง

พาไปชมไฮไลต์คอลเล็กชันตุ๊กตาและผู้พิทักษ์เด็กใน พระตำหนักแดง เรือนไทยสีแดงอมส้มอายุกว่า 200 ปีที่ได้ปรับปรุงเป็นห้องจัดแสดงวิถีชีวิตเด็กไทยในอดีต

9 พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ทั่วโลก ที่ต้องเก็บลิสต์เช็กอินปี 2022

Sarakadee Lite ขอชวนไปปักหมุด พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ทั้งไทยและทั่วโลก ที่ต้องเก็บลิสต์ไปเช็กอินประจำปี 2022 บอกเลยว่าสายประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี คนรักพิพิธภัณฑ์ห้ามพลาด

หนึ่งปีมีครั้ง เปิด พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ไหว้ 10 พระพุทธรูปโบราณรับปีใหม่

เปิด พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ไหว้ 10 พระพุทธรูปโบราณรับปีใหม่ ซึ่งในช่วงปีใหม่ของทุกปีถือเป็นธรรมเนียมที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะทำการอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณออกมาให้ประชาชนได้สักการะ