54 พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ทั่วไทย เปิดให้ชมยามค่ำคืน Night Museum 2023
Lite

54 พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน ทั่วไทย เปิดให้ชมยามค่ำคืน Night Museum 2023

Focus
  • กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของการท่องเที่ยวไปแล้วสำหรับ Night Museum การเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงปลายปี ต้อนรับลมหนาว
  • สำหรับปี 2023 นี้นอกจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศจะเปิดยามค่ำคืนแล้วก็ยังมีโบราณสถานที่ประดับไฟยามค่ำคืนงดงามมาก

ส่งความสุขปลายปีแบบความรู้แน่นๆ กับโปรแกรม Night Museum 2023 แจกลิสต์ 54 พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทยที่เปิดให้ชมยามค่ำคืนรับลมหนาว ส่งท้ายปี 2023 พร้อมเจาะลึกรายละเอียดกิจกรรมไฮไลต์ วันเวลาเปิดปิด ครบ จบ พร้อมเที่ยว

Night Museum 2023

วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัน : ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลสำคัญ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เวลา : 18.00-22.00 น.

กิจกรรม : ประดับไฟโบราณสถาน การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี การเสวนา การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน ประกวดภาพถ่าย “แต่งไทย ชมวัดไชยฯ ยามราตรี”

Night Museum 2023

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วัน : ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เวลา : 18.30-20.00 น.

กิจกรรม : เปิดให้เข้าชมโบราณสถานเขตในกำแพงเมือง (วัดพระแก้ว – วัดพระธาตุ) ยามค่ำคืน พร้อมวิทยากรบรรยายนำชมโบราณสถานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Night Museum 2023

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

วัน : ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1 ธันวาคม 2566 – 27 มกราคม 2567

เวลา : 18.00-20.00 น.

กิจกรรม : ชมปราสาทพิมายยามค่ำคืน โดยเปิดให้เข้าชมถึงพื้นที่ชั้นในสุดของโบราณสถานในยามค่ำคืนเป็นครั้งแรก (ปราสาทพิมาย เมรุพรหมทัต ประตูชัยเมืองพิมาย) นอกจากนี้ ยังเปิดให้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาสนสถาน “พระกมรเตงชคตวิมาย” พระพุทธรูปนาคปรก และประติมากรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราช

Night Museum 2023

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัน : ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567

เวลา : 18.30-21.00 น.

กิจกรรม : ประดับไฟโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ยามค่ำ

Night Museum 2023

โบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่

วัน : 1-2 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-21.00 น.

กิจกรรม : กิจกรรมพิเศษ “แอ่วกุมกามยามแลง” ประดับไฟโบราณสถานสำคัญของเวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาสมัยพญาเม็งรายที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ช็อปปิงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นที่กาดกุมกาม การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ทูษณ์ – ขร – ตรีเศียร – ยกรบ โดยมีการออกแบบ แสง สี เสียงประกอบการแสดงด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้เข้ากับฉากหลังที่เป็นโบราณสถานเวียงกุมกาม

Night Museum 2023

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัน : ทุกวันวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายเวลาเปิดถึง 18.30 น.

กิจกรรม : ขยายเวลาการเปิดพิพิธภัณฑ์เครื่องทองเพื่อให้มีความต่อเนื่องสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมโบราณสถานในยามค่ำคืนที่วัดไชยวัฒนาราม

Night Museum 2023

มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-22.00 น.

กิจกรรม : งานช้าง…..ไปพลางก่อน Elephants go ahead เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนและกิจกรรมพิเศษบริเวณลานด้านหน้า พร้อมค้นหาช้าง ในนิทรรศการถอดรหัสไทย เชิญชวนเหล่าสาวกแฟชั่นกางเกงลายช้าง ทุกสี ทุกลาย

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายเวลาเปิดถึง 21.30 น.

กิจกรรม : เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน และกิจกรรมพิเศษ แปร๊น Night! เหรียญโชว์ช้าง นิทรรศการพิเศษ “แกะรอยช้าง กลางหน้าเหรียญ”

พิพิธบางลำพู กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายเวลาเปิดถึง 21.00 น.

กิจกรรม : นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ย่านบางลำพูรอบพิเศษ จำนวน 3 รอบ ได้แก่ 18.00 น. / 19.00 น. / 20.00 น.

หอศิลป์บ้านเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

กิจกรรม : ขยายเวลาเปิดหอศิลป์บ้านเจ้าพระยาช่วงเย็น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

วัน : ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดวันจันทร์ – อังคาร) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-20.00 น.

กิจกรรม : ขยายเวลาเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ สัมผัสความงดงามของโบราณสถานวังหน้า ที่ประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในยามค่ำ และกิจกรรมพิเศษ Night at the Musuem 15-17 ธันวาคม 2566

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายเวลาเปิดถึง 20.00 น.

กิจกรรม : ประดับไฟอาคารยามค่ำคืน พร้อมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Fragmentationประกอบด้วยศิลปิน 5 ท่านได้แก่ อติ กองสุข / ดุษฎี ฮันตระกูล / ลิค ศรีประเสริฐ / พีรนันท์ จันทมาศ / วัชรนนท์ สินวราวัฒน์ พร้อมจอยกับตลาดงานศิลป์ มาร์ก๊ง มาร์เก็ต

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายเวลาเปิดถึง 20.00 น.

กิจกรรม : ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน โชว์การ์ดซิกกาแรตที่เกี่ยวข้องกับช้างที่ยังไม่เคยนำมาจัดแสดง และที่ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยจะพาย้อนเวลาไปกับหนังหายาก ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์กับสังคมไทยในอดีตผ่านหนัง อีกไฮไลต์คือส่องไฟตามล่าหาเหรียญที่ระลึกในงานฉลองรัฐธรรมนูญที่นำมาแสดงเฉพาะงานนี้เท่านั้น

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายเวลาเปิดถึง 20.00 น.

กิจกรรม : ชมนิทรรศการยามค่ำคืนและชมการแสดงดนตรี

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายรอบนำชม 17.00 น. /18.00 น. / 19.00 น.

กิจกรรม : เที่ยวพิพิธภัณฑ์เงินตรา ยามราตรี ดูเหรียญดีมีคุณค่า หนึ่งเดียวในพระนคร

หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 13.00 – 19.00 น.

กิจกรรม : นิทรรศการ “เมืองดุสิตธานี”จัดแสดง อาคารและบ้านเรือน(ของจริง) ที่เคยอยู่ในเมืองดุสิตธานีเดิม พร้อมด้วยนิทรรศการพิเศษ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า กับ ช้าง”

นิทรรศการพิเศษ อันเกี่ยวเนื่องกับ ช้างในรัชกาลที่ 6 ได้แก่ ช้างเผือกในรัชกาลที่ 6 , ธงช้าง และ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ “ช้าง”

วังรื่นฤดี กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 14:00 – 20:00 น.

กิจกรรม : นิทรรศการ “ภาพในฉาก” และ Garden Party นิทรรศการภาพถ่ายส่วนพระองค์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ในฉากไม้โบราณ พร้อมด้วยการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ ประมูลสิ่งของจากข้าราชบริพารที่เคยได้รับพระราชทาน กิจกรรมนำชมบนพระตำหนักวังรื่นฤดี และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากฝีมือห้องเครื่องวังรื่นฤดี รายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนการกุศล และมินิคอนเสริต เพลงทรงโปรด ของสมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ขับร้องโดย กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ค่าเข้าชม : 100 บาท (สมทบทุนการกุศล)

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-22.00 น.

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-22.00 น.

กิจกรรม : นิทรรศการพิเศษโลกของสัตว์เผือก / พะยูนดงตาลกับลุงเต่าทะเล / และเยี่ยมเยียนสัตว์โลกแปลกๆ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ จุฬาฯ กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-22.00 น.

กิจกรรม : จัดแสดงภาพถ่ายช้างป่า (Wild Elephant Photography) และเสวนาเรื่องการถ่ายภาพธรรมชาติและภาพสัตว์ป่า

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จุฬาฯ กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-22.00 น.

พิพิธภัณฑ์พืช ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ จุฬาฯ  กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-22.00 น.

พิพิธภัณฑ์บ้าน จิม ทอมป์สัน กรุงเทพฯ

15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 18.30-21.00 น.

กิจกรรม : เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน พร้อมเจ้าหน้าที่บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รอบเวลา 18.30 น., 19.00 น., 19.30 น., 20.00 น., 20.30 น. และพิเศษกิจกรรมพับกระดาษโอริกามิ เป็นรูปสัตว์ต่างๆ

ค่าเข้าชม : 100 บาท (เด็กอายุ 0-9 ปี เข้าชมฟรี)

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 18.30-21.00 น.

กิจกรรม : Exhibition Tour

ค่าเข้าชม : 100 บาท หากมีตั๋วจากพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน เข้าชมฟรี

ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 17.00-20.30 น.

กิจกรรม : เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ชมการแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ เวลา 17.00 น.,18.00 น. และ 19.00 น. พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษในแต่ละโซน

ค่าเข้าชม : ชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง: ผู้ใหญ่ 50 บาท/ เด็ก 30บาท  และ ชมนิทรรศการ : ผู้ใหญ่ 50 บาท/ เด็ก 30บาท

แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ / พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล กรุงเทพฯ

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-21.00 น.

กิจกรรม : นิทรรศการ“พหุพัสตราภรณ์” พบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการแต่งกายเจ้านายฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 17.00-20.00 น.

กิจกรรม : หลากหลายจกรรมพิเศษ เช่นเรียนรู้อวัยวะที่ใช้รับเสียงของสัตว์ พร้อมทั้งประดิษฐ์ ชิ้นงานน้องช้างขยับหูสุดน่ารักกลับบ้าน สำรวจหารอยตีนสัตว์ออกหากินตอนกลางคืน ประดิษฐ์โคมไฟลายฉลุ พร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการต่อวงจรไฟฟ้า โปรแกรมติดตามดาวเทียมและดูดาวผ่านกล้องออนไลน์จากดอยอินทนนท์  และดูดวงดาวในโดมท้องฟ้าจำลอง เป็นต้น

ค่ากิจกรรม : ราคากิจกรรมแตกต่างกันไปตั้งแต่ 50-100 บาท / คน / รอบ

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ กรุงเทพฯ

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 10.00-22.00 น.

กิจกรรม : อัญมณี AR เรียนรู้อัญมณีผ่านเกมส์ต่างๆ ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูผลึกและมลทินในพลอย โปรแกรมนำชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี 4 รอบ 11.00 น. / 14.00 น. / 16.00 น. และ19.00 น.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 17.00-19.30 น.

กิจกรรม : ชมนิทรรศการยามค่ำคืนสุด Exclusive ไปกับเหล่า BACC Docents ที่จะมาให้ความรู้และรู้สึกเพลิดเพลินไปกับนิทรรศการยามค่ำคืน (30 นาทีต่อรอบ) และ Snap กับกรอบสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อค่ำคืน bacc night at the museum ไฮไลต์ BACC Board Game ท่องโลกงานศิลปะร่วมสมัย

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กรุงเทพฯ

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-21.00 น.

กิจกรรม : ชมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์ เกษตร ยามค่ำคืน เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่สมสมัย เกมส์อินเตอร์แอ็กทีฟ ภาพยนตร์แอนนิเมชัน ตามรอย 70 ปี กษัตริย์เกษตร จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ของกิน ของอร่อย กว่า 100 ร้านค้า

สยามเซอร์เพนทาเรียม กรุงเทพฯ

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายเวลาเปิดถึง 21.00 น.

กิจกรรม : เปิดประสบการณ์สำรวจโลกของงูยามค่ำคืน รอบเวลา 19.00 / 19.30 / 20.00 น.

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ราคา 250 บาท, เด็ก 120 บาท

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-21.00 น.

กิจกรรม : เรียนรู้การดำรงชีพในป่ายามค่ำคืนของทหาร เรียนรู้การใช้แผนที่-เข็มทิศ ยามค่ำคืน และฉายภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี

วัน : 23-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00 – 22.00 น.

กิจกรรม : นิทรรศการพลังงานไฟฟ้ายามค่ำคืน ชมไฟประดับและต้นคริสต์มาสและคอนเสิร์ตจากศิลปิน

  • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดปทุมธานี

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 17.00 – 22.00 น.

กิจกรรม : หลากหลายกิจกรรมพิเศษ เช่น ดูดาวในยามค่ำคืน ผ่านการส่องกล้องโทรทรรศน์ ณ ลานสนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ / สร้างสรรค์ผลงาน Automata Toy สนุกเรียนรู้และออกแบบกลไกการเคลื่อนไหว เพื่อบอกเล่าสุภาษิตกับขี่ช้างจับตั๊กแตน / สัมผัสประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ สามารถสร้างภาพท้องฟ้าจำลองและฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ 3D Fulldome ด้วยความละเอียด 4K เสมือนผู้ชมได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริง

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. จังหวัดปทุมธานี

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 17.00-22.00 น.

กิจกรรม : ไฮไลต์ ได้แก่ Nocturnal ส่องสัตว์กลางคืน / กิจกรรมเล่านิทานโดยใช้การส่องไฟฉายที่มีตัวการ์ตูนสัตว์ในลักษณะของ Shadow Theater / เรียนรู้เรื่องของดอกไม้ว่ามีส่วนประกอบใดบ้าง ดอกไม้แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท การเก็บรักษาดอกไม้ และฝึกสังเกตเพื่อจำแนกประเภทของดอกไม้ และได้ประดิษฐ์ของที่ระลึกจากดอกไม้กลับบ้านด้วยตัวเอง / Adventure in the Dark นิทรรศการสู่สูญพันธุ์ กทักษะการฟังเสียงสัตว์ยามค่ำคืนและการแกะรอยสัตว์ป่า และเรียนรู้ถึงอุปสรรคระหว่างทางสำรวจ ภายในนิทรรศการสู่สูญพันธุ์

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

วัน :  22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.00-20.00 น.

กิจกรรม : Night at the Museum พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ณ อุทยาน ร.2 ตอน “ณ บางช้าง” ชมพิพิธภัณฑ์ ณ เรือนอาศรมศึกษา เรือนอาวุธสร้าง เรือนฤทัยสรรค์ / การแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 2 และพื้นบ้าน  / จัดแสดงหัวโขนตระกูลช้าง เครื่องดนตรีไทยจากงาช้าง / Dinner at the museum : ตอน “สำรับบางช้าง” /ช็อปสินค้าและอาหารชุมชนในตลาดบางช้าง

 ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็กและผู้สูงอายุ 20 บาท / ต่างชาติ 60 บาท

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัน : 23-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 10.00-22.00 น.

กิจกรรม : ชมนิทรรศการดาราศาสตร์ยามค่ำคืน จัดแสดงแบบมีปฏิสัมพันธ์ ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้นิทรรศการแต่ละโซนได้ด้วยตนเอง / ท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษเวลา 11.00 น. 14.00 น. 17.00น. 18.00 น. และ 19.00 น.

ค่าเข้าชม : เก็บค่าเข้าชมเฉพาะท้องฟ้าจำลอง ผู้ใหญ่ 50 บาท / นักเรียน นักศึกษา 30 บาท

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา

วัน : 23-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 9.00-22.00 น.

กิจกรรม : ชมนิทรรศการดาราศาสตร์ยามค่ำคืน /ร่วมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าจริง ผ่านกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่าง ๆ / ชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัลความละเอียดสูง รอบพิเศษ เวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 17.00น. งานนี้ทางหอดูดาวเขาชวนแต่งตัวธีมคริสต์มาสมาฉลองกันด้วยนะ

ค่าเข้าชม : เก็บค่าเข้าชมเฉพาะท้องฟ้าจำลอง ผู้ใหญ่ 50 บาท / นักเรียน นักศึกษา 30 บาท

วิลล่า มูเซ่ เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา

วัน : 13-17 ธันวาคม 2566 / 20-24 ธันวาคม 2566

เวลา : เปิด 2 รอบนำชมพิเศษ เวลา 18.00 และ 19.00 น.

กิจกรรม : ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน Night at museum ในบรรยากาศดนตรีไทย

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 400 บาท นักเรียน 100 บาท

ขอบคุณภาพ : FYI PR

Night Museum

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ จังหวัดนครราชสีมา

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 17.00-21.00 น.

กิจกรรม : มหัศจรรย์โลกดึกดำบรรพ์ยามค่ำคืน นำชมพิพิธภัณฑ์รอบพิเศษ เวลาเวลา 18.30 น. และ 19.30 น. / สร้างสรรค์หมวกไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ชื่นชอบด้วยตนเอง และสนุกไปกับลุ้นรางวัลในการตักไข่ไดโนเสาร์ และถ่ายภาพเชคอินกับมุมโลกดึกดำบรรพ์

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50บาท เด็ก 20 บาท

Night Museum

มิวเซียมติดล้อ จังหวัดหนองคาย

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 10.00-22.00 น.

กิจกรรม : เรียนรู้รากเหง้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัย และชมผลงานศิลปะรูปทรงต่าง ๆ จากไฟนีออน / หนังกลางแปลง /  นิทรรศการภาพถ่ายหนองคายในอดีต

Night Museum

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 8:30 – 23:30 น.

กิจกรรม : Night at the Museum ตอน7 ป่าช้าอาถรรพ์

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 16.30-21.00 น.

กิจกรรม : การแสดงร้องหมอลำพื้นบ้านและร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน / การจัดแสดงนิทรรศการรอบพิเศษในยามค่ำคืน เวลา 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 น.

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น

วัน : 23 – 24 ธันวาคม 2566

เวลา : 10.00-22.00 น.

กิจกรรม : นิทรรศการดาราศาสตร์ยามค่ำคืน ชมท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ11.00 น. 15.00 น. 17.00น. 18.00 น. และ 19.00 น.

ค่าเข้าชม : เก็บค่าเข้าชมเฉพาะท้องฟ้าจำลอง ผู้ใหญ่ 50 บาท / นักเรียน นักศึกษา 30 บาท

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จังหวัดน่าน

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 17.00-21.00 น.

กิจกรรม : เสวนา การสู่ขวัญช้างเมืองน่าน สาธิตการสู่ขวัญช้างที่หาดูได้ยากซึ่งสืบทอดจากเจ้าเมืองน่านในอดีต (ตำรารักษาช้าง และวิธีการดูช้าง) / ชมปลาในลำน้ำน่าน ชมสัตว์ถิ่นเดียวที่คุณสามารถดูได้ที่น่านเท่านั้น

Night Museum

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ 

วัน : 23 -24 ธันวาคม 2566

เวลา : 10.00-22.00 น.

กิจกรรม : นิทรรศการดาราศาสตร์ยามค่ำคืน ชมท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ11.00 น. 14.00 น. 17.00น. 18.00 น. และ 19.00 น. / ร่วมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าจริง ผ่านกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้บนระเบียงดาว พร้อมฟังบรรยายการดูดาวเบื้องต้น

ค่าเข้าชม : เก็บค่าเข้าชมเฉพาะท้องฟ้าจำลอง ผู้ใหญ่ 50 บาท / นักเรียน นักศึกษา 30 บาท

Night Museum

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดเชียงใหม่

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 18.00-21.00 น.

กิจกรรม : สนุกกับการประดิษฐ์และสำรวจสีสันผ่านภาพกรองแสงหลากสีจากกระดาษกรองแสง / หุ่นนิ้วมือเล่าเรื่อง /ประดิษฐ์พวงกุญแจไฟ LED กระพริบวิบวับ สร้างแสงไฟยามค่ำคืน พร้อมเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า

ค่ากิจกรรม : เข้าร่วม 3 กิจกรรม 100 บาท

Night Museum

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วัน : 23 – 24 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายเวลาเปิดพิพิธภัณฑ์ถึง 22.00 น.

กิจกรรม : Lanna Night Market : สัมผัสวิถีชีวิต เรียนรู้เศรษฐกิจล้านนา ชมนิทรรศการวิวัฒนาการเงินตราไทย ตั้งแต่อาณาจักรโบราณสมัยต่าง ๆ เงินตราในอาณาจักรล้านนา พร้อมนิทรรศการพิเศษเรื่อง “กาดล้านนา” / การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน / Workshop ทำสร้อยข้อมือจากหอยเบี้ย / ชิมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ในบรรยากาศตลาดโบราณ

Night Museum

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 18.00-21.00 น.

กิจกรรม : ชมดอกไม้ยามค่ำคืนพร้อมการประดับไฟในสวนWalking Tour หอคำหลวง / Mini Work Shop D.I.Y เรซิ่นดอกไม้แห้ง และยาดมเขย่า

ค่าเข้าชม :  ผู้ใหญ่ : ราคา 135 บาท / เด็ก ความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร : ราคา 105 บาท / ข้าราชการ ผู้สูงอายุนักเรียน นักศึกษา “แสดงบัตร” : ราคา 105 บาท

Night Museum

ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต

วัน : 24 ธันวาคม 2566- 2 มกราคม 2567

เวลา : 17.30-22.00 น.

กิจกรรม : ชมอาคารเก่าแก่สัญลักษณ์สถาปัตยกรรมภูเก็ตยามค่ำคืน เวิร์คช็อปเขียนพู่กันจีนพร้อมพับกระดาษกิ้ม

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 บาท / เด็ก 25 บาท

Night Museum

มิวเซียมภูเก็ต

วัน : 15-17 ธันวาคม 2566

เวลา : 17.00-22.00 น,

กิจกรรม : นิทรรศการ Phuket Night Light นำเสนอเรื่องราวความมั่งคั่งของเมืองภูเก็ต นับจากเศรษฐกิจดีบุกในอดีต ความเฟื่องฟูของเมืองในยุคท่องเที่ยว และความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม ผ่านการจัดนีออนไลท์ติ้งในอาคารหอนาฬิกา / โพถ้องทัวร์: มูศาลเจ้าเมืองภูเก็ต

Night Museum

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

วัน : 22-24 ธันวาคม 2566

เวลา : 10.00-22.00 น.

กิจกรรม : ชมนิทรรศการดาราศาสตร์ยามค่ำคืน รอบ 11.00 น. 14.00 น. 17.00น. 18.00 น. 19.00 น.

ค่าเข้าชม : เก็บค่าเข้าชมเฉพาะท้องฟ้าจำลอง ผู้ใหญ่ 50 บาท / นักเรียน นักศึกษา 30 บาท

Night Museum

พิพิธภัณฑ์มายากล หาดใหญ่

วัน : 15 – 24 ธันวาคม 2566

เวลา : ขยายเวลาเข้าชมถึง 20.00 น.


Author

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ Sarakadee Lite