Tag: สารคดี
ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน กับบทบาทภัณฑารักษ์ เล่าเรื่อง โขน ในบริบทร่วมสมัย

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน รับหน้าที่ภัณฑารักษ์ในการนำประเด็นเรื่องโขนมานำเสนอในบริบทร่วมสมัยสำหรับโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา (Khon:The Human Body: Embodiment,Knowledge Management) ผ่านภาพยนตร์สารคดี ศิลปะการแสดงและการเสวนา

ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสีลูกจีนโพ้นทะเล ความทรงจำในห้วงวรรณกรรมของ สุกัญญา หาญตระกูล

ลมพัดมิรู้ล่วงหน้า : จารึกโรงสีลูกจีนโพ้นทะเล หนังสือเล่มล่าสุดจากสำนักพิมพ์สารคดี แม้ว่าหนังสือเล่มนี้อาจจัดอยู่ในหมวดสารคดี/ประวัติศาสตร์ แต่ด้วยกลวิธีทางวรรณกรรมของ สุกัญญา หาญตระกูล ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานหรือการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ แต่เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวในรูปแบบวรรณกรรมเชิงความทรงจำ (Memoir)

วัฒน์ วรรลยางกูร และ ไกลบ้าน ภาพยนตร์สารคดีของคนไกลที่ซ่อนอยู่ใน Bangkok Design Week

Bangkok Design Week 2020 ชวนชม ไกลบ้าน (Away) สารคดีความยาว 35 นาทีที่ชวนให้คิดถึงคนเคยใกล้ วัฒน์ วรรลยางกูร