Tag: โบราณคดี
ส่งคืนประติมากรรม 13 รายการ จากขบวนการลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติ

หน่วยปราบปรามการลักลอบค้าโบราณวัตถุ สำนักงานอัยการนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้มีหนังสือถึงกรมศิลปากรแจ้งส่งคืนประติมากรรม 13 รายการ จากขบวนการลักลอบค้าโบราณวัตถุข้ามชาติ

ย้อนรอยไทม์ไลน์ ทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ หลังถูกโจรกรรมร่วม 30 ปี

ย้อนรอยไทม์ไลน์อย่างละเอียด เหตุการณ์ ทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ แห่งปราสาทเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ถูกโจรกรรมหายจากแผ่นดินไทย และตกอยู่ในการครอบครองของต่างชาติกว่า 30 ปี

แจกลิสต์ 10 e-book จากต้นฉบับ เอกสารโบราณ อายุกว่า 100 ปี

กรมศิลปากร โดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดทำนิทรรศการออนไลน์ 10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยที่อยู่ในเอกสารโบราณ เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี

แกะรอยจดหมายลับ กุญแจสำคัญ ทวงคืนทับหลัง จากอเมริกาสู่ไทย

ตามรอยเหตุการณ์ ทวงคืนทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ ทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีจดหมายลับ และเอกสารโบราณ เป็นกุญแจสำคัญในขบวนการพิจารณคดีที่ยาวนานถึง 5 ปี

การเดินทางกลับสู่ไทยของ ทับหลังหนองหงส์ และ ทับหลังเขาโล้น หลังถูกโจรกรรมไปกว่า 50 ปี

กลับคืนสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ ทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว อายุกว่า 1,000 ปีซึ่งถูกลับลอบนำออกจากประเทศไทยไปเมื่อราว พ.ศ. 2509-2511และต่อมาได้ปรากฏเป็นรายการจัดแสดงโบราณวัตถุอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เอเชียนอาร์ต มิวเซียม

หอสมุดแห่งชาติ เปิดบริการเอกสารโบราณอายุกว่า 100 ปี ฉบับออนไลน์

จารึก คัมภีร์ใบลาน สมุดไทย และเอกสารโบราณต่างๆ จะไม่ใช่ข้อมูลที่เข้าถึงยากอีกต่อไป เพราะล่าสุด กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้พัฒนาฐานข้อมูลเอกสารโบราณซึ่งประกอบไปด้วยฐานข้อมูลจารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย และตู้พระธรรม (เอกสารโบราณ) อัปโหลดข้อมูลเข้าสู่โลกออนไลน์