Tag: โรคระบาด
เจาะลึกการทำงานของ นักระบาดวิทยาภาคสนาม หรือที่ใครๆ ก็เรียกว่า นักสืบโรค

ชวนรู้จักศาสตร์ที่เรียกว่า ระบาดวิทยา พร้อมเจาะลึกการทำงานของ นักระบาดวิทยาภาคสนาม ผู้ที่ต้องทำงานคู่ขนานเพื่อสนับสนุนงานของทีมแพทย์ พยาบาล ในด้านการรักษา รวมทั้งลงมือสืบเสาะเพื่อตัดตอนการแพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุด