Tag: โรคระบาด
7 ข้อควรรู้ ไขข้อสงสัยและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ฝีดาษลิง

ปัจจุบันหลายคนคงจะได้ข่าวเกี่ยวกับ ฝีดาษลิง หรือ Monkeypox Virus (MPXV) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ ฝีดาษวานร มาสักพักแล้วที่อยู่ดี ๆ ก็ผุดขึ้นมาต่อจากโควิด-19 และมาพร้อม ๆ กันในหลายประเทศ ชวนผู้อ่านมาทำความรู้จักกับฝีดาษลิงอีกครั้ง กับหลาย ๆ เรื่องที่หลายคนสงสัยและยังคงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฝีดาษลิง

อาโรคยปณิธาน : เจาะลึกประวัติศาสตร์โรคภัย พิธีกรรมความเชื่อ ภูมิปัญญาและการแพทย์

อาโรคยปณิธาน นิทรรศการหมุนเวียนที่เล่าประวัติศาสตร์โรคภัยไข้เจ็บในไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีกว่า 300 รายการ รวมถึงการแสวงหาหนทางให้พ้นโรคด้วยพิธีกรรมความเชื่อแบบผี พราหมณ์ พุทธ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ตลอดจนความก้าวหน้าทางการแพทย์ตะวันตก

อาโรคยปณิธาน : นิทรรศการว่าด้วยโรคระบาด การรักษา ที่มีมาแต่โบราณของไทย

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ อาโรคยปณิธาน เล่าถึงประวัติศาสตร์โรคระบาดในไทยที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อ พุทธศาสนา ประเพณี

หมอบรัดเลย์ และความสำเร็จของการปลูกฝี ไข้ทรพิษ ครั้งแรกในสยาม

ความสำเร็จของการปลูกฝีกันไข้ทรพิษในสยาม เริ่มในสมัยรัชกาลที่ 3 ตรงกับยุคที่หมอบรัดเลย์ และเหล่ามิชชันนารี เดินทางเข้ามาในสยามพร้อมความรู้ด้านการแพทย์แบบตะวันตก

เจาะลึกการทำงานของ นักระบาดวิทยาภาคสนาม หรือที่ใครๆ ก็เรียกว่า นักสืบโรค

ชวนรู้จักศาสตร์ที่เรียกว่า ระบาดวิทยา พร้อมเจาะลึกการทำงานของ นักระบาดวิทยาภาคสนาม ผู้ที่ต้องทำงานคู่ขนานเพื่อสนับสนุนงานของทีมแพทย์ พยาบาล ในด้านการรักษา รวมทั้งลงมือสืบเสาะเพื่อตัดตอนการแพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุด