Tag: Meet the Master
หมอศิลปะ “ขวัญจิต เลิศศิริ” มากกว่านักอนุรักษ์ คือผู้ซ่อมแซมประวัติศาสตร์

Meet the Master พาไปรู้จักมาสเตอร์ผู้อยู่เบื้องหลังงานอนุรักษ์มาร่วม 30 ปี ขวัญจิต เลิศศิริ หมอศิลปะผู้ทำหน้าที่อนุรักษ์ซ่อมแซมตั้งแต่งานจิตรกรรม ภาพวาด ไปจนถึงโบราณวัตถุ

นักเล่นเครื่องโต๊ะ ศาสตร์แห่งการอวด ที่สุดของนักสะสม

นักเล่นเครื่องโต๊ะ ศาสตร์แห่งการอวดที่มีมาแต่ครั้งรัชกาลที่ 5 การเล่นของสะสมหนึ่งเดียวในไทยที่มีพระราชบัญญัติออกมาสำหรับควบคุมการตรวจตัดสิน

จากศิลาจารึกสู่พลุไทยโบราณ เบื้องหลัง ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

คุยกับ สัญญลักษณ์ บุณย์เสริมส่ง หรือ ครูแอ๊ก ผู้สืบทอดการทำพลุไทยโบราณจากรุ่นพ่อที่เป็นเพียงโรงงานพลุเล็กๆ ในจังหวัดสุโขทัย สู่ผู้อยู่เบื้องหลังพลุงานประเพณี ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

โรแบร์ต บูแกรง ดูบูร์ก ผู้อยู่เบื้องหลังการอนุรักษ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 9 และศิลปะในพระที่นั่งสำคัญของไทย

โรแบร์ต บูแกรง ดูบูร์ก (Robert Bougrain Dubourg) นักอนุรักษ์ศิลปะชาวฝรั่งเศส ผู้อยู่เบื้องหลังการซ่อมแซมและอนุรักษ์งานศิลปะสำคัญในประเทศไทย เช่น ภาพวาดฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 9 จิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งอัมพรสถาน และงานศิลปะประดับเพดานและผนัง 50 ห้องภายในพระที่นั่งวิมานเมฆ

ตามหา ช่างตีเหล็กโบราณ เอกลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งบ้านเมืองเพีย

Meet the Master พาออกเดินทางไปตามหา Master ด้านต่างๆ เริ่มต้นด้วย “ช่างตีเหล็กโบราณ” เอกลักษณ์งานช่างและภูมิปัญญาแห่งบ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ตอนนี้ได้รับการสืบสานฟื้นกลับมาโดยคนรุ่นใหม่ลูกหลานเมืองเพีย