VDO

รู้จัก Art Exhibition Designer นักออกแบบผู้อยู่เบื้องหลังนิทรรศการศิลปะ

ในหมวดงานนิทรรศการศิลปะนั้น Art Exhibition Designer หรือ นักออกแบบนิทรรศการศิลปะ คืออีกบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังที่น้อยคนนักจะรู้จัก สำหรับในเมืองไทยเองแม้ศิลปะได้เดินทางมาไกลจากจุดตั้งใข่ในสมัยอาจารย์ศิลป์ พีระศรี แต่ Art Exhibition Designer บุคคลที่ทำงานด้านนี้โดยตรงกลับมีไม่เยอะนัก

“สำหรับผมข้อสนุกทางศิลปะในบทบาทของผมก็เหมือนเรากำลังทำงานพาร์ตไทม์ ในแต่ละนิทรรศการ ฝ่ายนิทรรศการ Art Exhibition Designer เราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลา พอจบเข้าสู่นิทรรศการต่อไปก็จะมีปัญหาใหม่ มีปัญหาไม่ค่อยซ้ำมาให้แก้ จะให้เปรียบ Art Exhibition Designer หรือฝ่ายนิทรรศการ ก็คงเหมือนคนทำงานรีเซ็ปชั่น เจอคนโน้นคนนี้ตลอดเวลา เจอปัญหาใหม่ ๆ ให้ต้องแก้อยู่ไม่ซ้ำ” (สืบแสง แสงวชิระภิบาล)

Sarakadee Lite ชวนคุยกับ สืบแสง แสงวชิระภิบาล หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้คลุกคลีกับงานออกแบบนิทรรศการศิลปะมา 13 ปี และผ่านการจัดงานนิทรรศการศิลปะไม่ต่ำกว่า 70 นิทรรศการ พร้อมด้วย อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายนิทรรศการ ผู้ที่ทำงานมาตั้งแต่ขวบปีแรกที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เปิดตัว และ อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล เจ้าหน้าที่ประสานงานนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถึงเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่ใช่แค่การวัดความกว้างยาวของพื้นที่และติดตั้งงานศิลปะ 

Art Exhibition Designer
(จากซ้ายไปขวา : อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรือง, อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล, สืบแสง แสงวชิระภิบาล)

“จะเรียกผมเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่ก็ได้ ผมจะรู้ว่าพื้นที่ของผมตรงนี้เหมาะแก่การเล่าเรื่องอย่างไร ประเภทไหน ต้องดูภาพรวมทางเข้าออก ทางเดิน ทิศทาง การวางผลงาน ชิ้นงานชิ้นไหนต้องการให้คนมีส่วนร่วม บางชิ้นงานมีเรื่องลิขสิทธิ์จะวางอย่างไร ความปลอดภัยของชิ้นงาน ความปลอดภัยของผู้ชม ทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออกแบบนิทรรศการศิลปะทั้งสิ้น” (อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล)

และแม้ในแต่ละนิทรรศการจะมีผู้ชมเข้ามามากน้อยต่างกัน มีคนที่เข้าใจ เข้าใจไม่ตรง หรือไม่เข้าใจนิทรรศการศิลปะนั้น ๆ เลย แต่ อรรคเชฏฐ์ ตอบชัดเจนว่าเขาไม่เคยผิดหวัง เพราะหน้าที่ของเขาคือการสื่อสาร แต่ส่วนผู้ชมจะตีความอย่างไรก็เป็นขั้นตอนที่งานศิลปะจะเริ่มต้นทำงาน