VDO

ถอดแนวคิดความกรีน Malibarn ร้านดอกไม้สายอีโค่ ที่เปิดโลกพฤกษศาสตร์

“Malibarn eco-florist ย่อมาจาก eco-friendly florist เราเป็นร้านดอกไม้ที่เป็นมิตรและใจดีกับธรรมชาติ ส่วน Herbarium หอพรรณไม้คือเราให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในป่าด้วย ซึ่งก็คือ Terrarium” 

มะลิ-กมลรัตน์ ชยามฤต เปิดร้านดอกไม้แห่งแรกที่ สปป.ลาว นานถึง 4-5 ปี จากการรับซื้อผลผลิตของครอบครัวเกษตรกรชาวลาวที่เธอตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขา เดิมทีผลผลิตขายได้ในราคาต่ำ มะลิชวนพูดคุยลองเปลี่ยนสิ่งที่ปลูกและชวนเกษตรกรจากเชียงใหม่เข้าไปช่วยสอนตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างแปลง รวมถึงสัญญาว่าเมื่อผลผลิตเติบโตขึ้นเธอจะรับซื้อเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับชาวบ้าน

หลังปิดกิจการแห่งแรกไป ก็มีโอกาสให้ Malibarn แห่งที่ 2 เกิดขึ้นใน ค.ศ.2023 โดยที่เธอยังคงตั้งใจช่วยเหลือเกษตรกรอยู่เช่นเดิม แต่ขณะเดียวกันยังมีจุดมุ่งหมายในการแก้ Pain Point ของอุตสาหกรรมดอกไม้ไทยที่ศึกษาและสังเกตเห็น  Malibarn จึงไม่ใช่แค่ร้านดอกไม้ที่มีดอกไม้ให้ซื้อ แต่ยังมีมุมมองของนักพฤกษศาสตร์ต่อพรรณไม้รวมไว้อยู่ด้วย