VDO

One Day เที่ยว พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา

ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยเคยติดอยู่ในอันดับที่ 12 ของประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของโลกกับสถิติการผลิตภาพยนตร์มากกว่า 100 เรื่องต่อปี แต่หอภาพยนตร์หรือหน่วยงานที่จัดเก็บประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยอย่างครบวงจรนั้นมีเพียงแห่งเดียวนั่นคือ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า 

“ถ้าหากคิดว่าภาพยนตร์เป็นศาสนา หอภาพยนตร์ คือ วัดของศาสนานี้

ห้องเย็นเก็บฟิล์ม คือ หอไตร พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ คือ วิหาร  

ห้องให้บริการค้นคว้า คือ ศาลาการเปรียญ โรงหนัง คือ โบสถ์”

ดังนั้นการจะรักษาศาสนาที่เรียกว่า “ภาพยนตร์” ให้คงอยู่ต่อไป ก็แน่นอนว่าต้องเริ่มจากการพัฒนา หอภาพยนตร์ ซึ่งตรงกับคำกล่าวหนึ่งที่ท้าทายว่า ประเทศใดหากยังไม่มีหอภาพยนตร์สักแห่งหนึ่งที่พัฒนาแล้ว ย่อมไม่อาจนับถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทางวัฒนธรรม

สำหรับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นั้นไม่ได้ทำหน้าที่เพียงจัดฉายภาพยนตร์ หรือรวบรวมภาพยนตร์ไทยหาชมยาก แต่ในพื้นที่ของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ยังน่าตื่นเต้นด้วย พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา ทำหน้าที่ร้อยเรียงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกสู่โลกของภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่ยุคบุกเบิกถึงปัจจุบันที่อัพเดทความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด พร้อมด้วยห้องสมุดด้านภาพยนตร์ที่เก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่มีเทศกาลภาพยนตร์หมุนเวียนมาให้ชมตลอดทั้งปี

ส่วนเด็ก ๆ ก็สามารถสนุกได้กับนิทรรศการภาพค้างติดตา: Persistence of vision ซึ่งทำให้เข้าใจระบบการเกิดภาพเคลื่อนไหวได้สนุกมาก และที่ทำให้หลาย ๆ คนต้องกลับมาซ้ำคือนิทรรศการหมุนเวียนที่หยิบจับเกร็ดของภาพยนตร์ไทยในประวัติศาสตร์ เช่น มิตร ชัยบัญชา และ วัตถุแห่งความทรงจำจาก “ลุงบุญมีระลึกชาติ” ผลงานของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล มาหมุนเวียนจัดแสดง บอกเลยว่าต้องเตรียมเวลาไว้หนึ่งวันเต็มถึงจะเที่ยวชมที่ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และเมืองมายา ได้ครบทุกมุม

Fact File

  • พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น.ทั้งนี้เปิดให้เข้าชมผ่านการนัดหมายล่วงหน้าโดยมีวิทยากรนำชมเป็นรอบๆ ละไม่เกิน 7 คน (สงวนสิทธิ์ 1 การจองต่อ 1 รอบ) ให้บริการ 7 รอบต่อวัน ได้แก่ 10.00 น.,11.00 น.,12.00 น.,13.00 น.,14.00 น.,15.00 น.,16.00 น.
  • เมืองมายาและนิทรรศการ เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น.  เปิดให้เข้าชมตามอัธยาศัย
  • สามารถนัดหมายเข้าชมได้ที่ www.fapot.or.th/main/museum โทร 02-482-2013-15
  • www.fapot.or.th