VDO

เบื้องหลังการออกแบบ แสตมป์ บันทึกประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญของโลก

“แสตมป์สามารถใส่ลูกเล่นงานดีไซน์ได้ไม่ต่างจากงานออกแบบอื่นๆ แต่ที่ต่าง คือ แสตมป์ มีทั้งความรู้และประวัติศาสตร์ที่มากกว่าความสวยงาม อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างก็บันทึกเรื่องราวนี้ลง แสตมป์ แต่ละประเทศก็มีเรื่องราวที่ต่างกัน อย่างไทยเองมีเรื่องบุรุษไปรษณีย์ส่งยา ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแสตมป์ชุดนี้ก็จะเป็นจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ง นั่นจึงทำให้แสตมป์ยังคงเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลก”

แสตมป์

Sarakadee Lite พาไปเปิดเบื้องหลังงานออกแบบแสตมป์ “ศิลป์ทรัพย์” ที่นักสะสมทั่วโลกยังคงต้องการ แม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านมาถึงยุคที่ผู้คนไม่นิยมส่งจดหมายติดแสตมป์แล้วก็ตาม แต่แสตมป์ก็ยังคงออกเดินทางไปสู่นักสะสมทั่วโลก โดยแสตมป์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกนั้นมีมูลค่าถึง 300 ล้านบาท เพราะนักสะสมส่วนหนึ่งไม่ได้มองว่านั่นคือแสตมป์ แต่เป็นจิ๊กวอว์ประวัติศาสตร์ที่หาไม่ได้ในบันทึกเล่มใด

ขอขอบคุณ : พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำ