VDO

ย้อนประวัติศาสตร์การก่อตั้ง หอภาพยนตร์ หนึ่งเดียวในไทย

“หนังก็เหมือนหนังสือที่ไม่ได้มีแค่นิยาย แต่มีสารคดี วิชาการ บันเทิง หนังข่าว หนังบันทึกเหตุการณ์มากมายไปหมด และที่สำคัญคือ หนังเป็นสื่อที่ครองโลกมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 และวันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ คนดูภาพเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเดี๋ยวนี้ดูอยู่ตลอดทุกวันในโทรศัพท์”

โดม สุขวงศ์ ผู้ก่อตั้ง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ย้ำถึงความสำคัญของการจัดตั้งหอภาพยนตร์ สื่อที่ครองโลกมาตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยแนวคิดที่จะอนุรักษ์ศิลปะชนิดใหม่ “ภาพยนตร์” ในประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 ทว่ากว่าจะได้เริ่มเป็นรูปร่างจริงๆ ก็ยาวนานมาถึงปี พ.ศ. 2524 เมื่อมีการค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เก่าของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว สังกัดกรมรถไฟหลวง เป็นฟิล์มสมัยครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1

หอภาพยนตร์

“ที่นี่มีหน้าที่เหมือนหอสมุด หอศิลป์ รวบรวมแสวงหามารักษา และก็ต้องทำให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ไม่ได้เป็นไว้เป็นเพียงสุสาน แต่เก็บเพื่อให้คนอื่นมาใช้ประโยชน์ต่อได้”

จากวันแรกที่เริ่มก่อตั้งหอภาพยนตร์แห่งเดียวในประเทศไทย มาถึงวันนี้ ชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่า “เราเดินมาไกลจากวันแรกมาก”

หอภาพยนตร์

“เราเป็นทั้งที่จัดแสดง มีโรงหนัง ห้องสมุด สื่อดิจิทัลที่แปลงสัญญาณแล้ว ภาพยนตร์ไทย 2,000 เรื่องสามารถเข้ามารับชมได้ เป็นการอนุรักษ์และจัดการฟิล์มภาพยนตร์อย่างครบวงจร สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราช่วยภาพยนตร์ได้คือการพัฒนาคนดู เช่นเมื่อก่อนคนมักจะบอกว่าทำหนังคุณภาพคนไม่ดูหรอก เราไม่ได้เชื่ออย่างนั้น แต่เราเชื่อว่าการดูขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ถ้าคนดูได้ดูหนังที่หลากหลาย รู้จักหนังหลากหลายประเภทก็จะสามารถต่อยอดไปสู่ตลาดหนังที่กว้างขึ้น รสนิยมความชอบเปลี่ยนกันได้เพราะนี่คือเรื่องของประสบการณ์ เช่นเมื่อก่อนหนังสารคดีอาจจะไม่มีคนดู นั่นเพราะเราอาจจะยังไม่มีหนังสารคดีดีๆ ให้ดู แต่เดี๋ยวนี้หนังสารคดีคนรู้จัก และก็มีหนังสารคดีดีๆ ให้ดูอยู่มาก”

Fact File

  • พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น.ทั้งนี้เปิดให้เข้าชมผ่านการนัดหมายล่วงหน้าโดยมีวิทยากรนำชมเป็นรอบๆ ละไม่เกิน 7 คน (สงวนสิทธิ์ 1 การจองต่อ 1 รอบ) ให้บริการ 7 รอบต่อวัน ได้แก่ 10.00 น.,11.00 น.,12.00 น.,13.00 น.,14.00 น.,15.00 น.,16.00 น.
  • เมืองมายาและนิทรรศการ เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น.  เปิดให้เข้าชมตามอัธยาศัย