เปลี่ยนศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็น มิวเซียมลำปาง แลนด์มาร์คที่จะทำให้เข้าใจ คน เมือง ลำปาง
Arts & Culture

เปลี่ยนศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็น มิวเซียมลำปาง แลนด์มาร์คที่จะทำให้เข้าใจ คน เมือง ลำปาง

Focus
  • มิวเซียมลำปาง โดดเด่นด้วยอาคารประวัติศาสตร์ นำศาลากลางจังหวัดหลังเก่ามาดัดแปลงเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ โดยนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง”
  • นิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” แบ่งงานจัดแสดงออกเป็น 16 ห้อง ด้านบริเวณชั้น 1 ของอาคารมีการจัดสรรพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง มีสื่อการเรียนรู้มากกว่า 3,000 รายการ

พิพิธภัณฑ์ ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่รวบรวมข้อมูลและความรู้เก่าๆ แต่พิพิธภัณฑ์ยังเป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐานให้เราได้รู้จัก เข้าใจตัวตน และชุมชนนั้นๆ เช่นเดียวกับ มิวเซียมลำปาง ซึ่งมีการผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปางมาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” ซึ่งมีการส่งมอบนิทรรศการอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเดือนสิงหาคม 2563

มิวเซียมลำปาง

มิวเซียมลำปาง โดดเด่นด้วยอาคารประวัติศาสตร์ นำศาลากลางจังหวัดหลังเก่ามาดัดแปลงเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ โดยนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคาร เล่าเรื่อง “คน”  ที่มีบทบาทในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของลำปาง

ส่วนเรื่องของ “เมือง” นั้นเล่าผ่านการเปลี่ยนผ่านของเมือง และเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่ส่งผลมาถึงภาพของลำปางในยุคปัจจุบัน และสุดท้ายในหัวข้อ “ลำปาง” ทางพิพิธัภัณฑ์ได้สำรวจและเก็บรวบรวมทั้งความเหมือนและแตกต่างเพื่อตามหา “ลำปางแต๊ๆ” ที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ จากนั้นนำมาจัดแสดงด้วยรูปแบบ Interactive เน้นปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ

มิวเซียมลำปาง
มิวเซียมลำปาง

นิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” แบ่งงานจัดแสดงออกเป็น 16 ห้อง ด้านบริเวณชั้น 1 ของอาคารมีการจัดสรรพื้นที่ของอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง เปิดพื้นที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ประกอบไปด้วยพื้นที่การเรียนรู้ มีงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือหายาก รวมถึงหนังสือ และสื่อการเรียนรู้มากกว่า 3,000 รายการ

มิวเซียมลำปาง

“การดำเนินงานพัฒนาจัดตั้งมิวเซียมลำปางให้เป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณะ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ และส่งเสริมให้คนไทย นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยใช้พื้นที่ของศาลากลางจังหวัดลำปางเดิมเป็นสถานที่จัดตั้ง

“เทศบาลนครลำปางดำเนินการในด้านการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้มีความพร้อม ส่วน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) โดยมิวเซียมสยาม และ ที เค พาร์ค ทำหน้าที่ในการพัฒนาจัดทำนิทรรศการถาวร “คน เมือง ลำปาง” และ ส่วนของพื้นที่ห้องสมุด อุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของมิวเซียมลำปาง” ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวถึงความสำคัญของการจัดตั้งมิวเซียมลำปาง

Fact File

  • มิวเซียมลำปาง เปิดบริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 17.00 น. โทรศัพท์ 054-237-237 ต่อ 3207
  • www.facebook.com/lampangmuseum