Night at Museum แต่งไทยเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ชมวังหน้ายามค่ำคืน
Arts & Culture

Night at Museum แต่งไทยเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ชมวังหน้ายามค่ำคืน

Focus
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัด Night at Museum เปิดพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนทั้งในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โรงราชรถ และหมู่พระวิมาน พิเศษเฉพาะวันพิพิธภัณฑ์ไทย 16-18 กันยายน 2563
  • วันพิพิธภัณฑ์ไทย ตรงกับวันที่ 19 กันยายน ของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2417

ใครที่ยังจำความสนุกสนานและความลับหลังพิพิธภัณฑ์ปิดในภาพยนตร์ Night at the Museum ได้ วันนี้และค่ำคืนนี้ 16-18 กันยายน 2563 ทาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้เปิดวังหน้าจัดงาน Night at Museum ชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนทั้งในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โรงราชรถ และหมู่พระวิมาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ภาพเก่าของวังหน้าที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

และเพื่อให้ได้บรรยากาศพิพิธภัณฑ์ในวันวาน ทางกรมศิลปากรยังได้เชิญชวนประชาชนแต่งกายย้อนยุคไปในสมัยรัชกาลที่ 5-7 ย้อนรอยครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เริ่มบุกเบิกงานด้านประวัติศาสตร์ไทย และเพื่อน้อมรำลึกถึงครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกขึ้นในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417

ในงาน Night at Museum จัดเต็มทั้งจิบน้ำชา ฟังดนตรี ชมการแสดงจากสำนักการสังคีต ไฮไลต์ที่ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดคือ การแสดงหุ่นวังหลวง หุ่นวังหน้า และดนตรีในพระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น.

สำหรับกิจกรรม Night at Museum เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรม วันพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กันยายน ของทุกปี โดยในปีนี้ กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์สนุก ทันสมัย เข้าถึงได้ Learning by Playing” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

Night at Museum

1. All Day Learning

สัปดาห์วิชาการพิพิธภัณฑ์เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย จัดให้มีการเสวนาและการบรรยายระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Facebook fanpage กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้

  • วันที่ 15 กันยายน เวลา 13.00-16.00 น. เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย หัวข้อ “บทบาทพิพิธภัณฑ์ต่อสังคมอาเซียนในโลกยุคปัจจุบัน”
  • วันที่ 16 กันยายน เวลา 9.00-16.00 น. เสวนาหัวเรื่อง “ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรให้ทันสมัย ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม”
  • วันที่ 17 กันยายน เวลา 9.00-16.00 น. เสวนาหัวเรื่อง “เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมมุสลิมในภาคใต้ภายใต้โครงการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอานและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ณ จังหวัดนราธิวาส ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม”
  • วันที่ 18 กันยายน เวลา 9.00-16.00 น. เสวนาหัวเรื่อง “ความหลากหลายหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ต่อสังคมไทย” กรณีพิพิธภัณฑสถานไทยที่นอร์ทเคปป์  ประเทศนอร์เวย์ / พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คนายเลิศ / พิพิธภัณฑ์บ้านหมอหวาน / พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม และ พัฒน์พงศ์มิวเซียม
  • วันที่ 19 กันยายน เวลา 13.00-14.30 น. การเสวนา เรื่อง จากวันกำเนิดพิพิธภัณฑ์ไทยถึงวันนี้
Night at Museum

2. Night @ Museum

จิบน้ำชายามเย็น ตามรอยสาส์นสมเด็จ ณ วังหน้าระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 เวลา 16.30-20.00 น. เชิญชวนแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5-7 ร่วมงานเลี้ยงน้ำชาย้อนรอยครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ชมการแสดงและดนตรีจากสำนักการสังคีต เช่น การแสดงหุ่นวังหลวง หุ่นวังหน้า ดนตรีพระนิพนธ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และเข้าชมนิทรรศการในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โรงราชรถ และหมู่พระวิมาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

3. Museum & Youth

เปิดรอบพิเศษสำหรับเยาวชน ให้ได้มาชมนิทรรศการศิลปวิทยาการจากสาสน์สมเด็จ ณ วังหน้า ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 เวลา 10.00-15.00 น. โดยเลือกประเด็นน่าสนใจในนิทรรศการ มาแปลงเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์การรับรู้ให้แก่เยาวชน ทั้งการนำชมนิทรรศการและส่วนจัดแสดงอื่น ๆ พร้อมร่วมกิจกรรม Workshop การทำของที่ระลึกณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร