โฉมใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จัดแสดงโบราณวัตถุทวารวดีกว่า 260 รายการ
Arts & Culture

โฉมใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จัดแสดงโบราณวัตถุทวารวดีกว่า 260 รายการ

Focus
  • การรวบรวมโบราณวัตถุที่พบที่เมืองนครปฐมครั้งใหญ่เกิดขึ้นใน พ.ศ.2438 เริ่มจากความสนพระทัยในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมครั้งแรกใน พ.ศ.2514

เปิดให้บริการแล้วหลังจากปิดปรับปรุงนานถึง 3 ปี สำหรับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ซึ่งปิดให้บริการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 19 กันยายน 2564 โดยการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นี้เพื่อปรับปรุงส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในใหม่ โดยมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจสมัยทวารวดี กว่า 260 รายการ สมกับประวัติศาสตร์ของนครปฐมในโบราณที่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองในสมัยทวารวดี โดยมีไฮไลต์ที่เป็นเหมือนไอโคนิกของพิพิธภัณฑ์ได้แก่ ธรรมจักร พระพุทธรูปทวารวดี และจารึกวัดพระงาม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

การรวบรวมโบราณวัตถุที่พบที่เมืองนครปฐมครั้งใหญ่เกิดขึ้นใน พ.ศ.2438 เริ่มจากความสนพระทัยในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น โดยโบราณวัตถุที่รวบรวมได้ในพื้นที่นครปฐมระยะแรกถูกนำมาเก็บรักษาไว้บริเวณระเบียงคด รอบองค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาใน พ.ศ. 2454 ได้เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุดังกล่าวเข้าไปไว้ในวิหารด้านตรงข้ามพระอุโบสถ และตั้งชื่อว่า พระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

ต่อมากรมศิลปากรใช้พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์สร้างอาคารถาวรและเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุที่ได้จากการรวบรวมในครั้งนั้นมาจัดแสดงเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่ พ.ศ.2514 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ปีก่อนราว พ.ศ.2540 และครั้งนี้จึงถือเป็นการปรับปรุงทั้งรูปแบบการจัดแสดงและบรรยากาศห้องจัดแสดงให้มีความทันสมัยน่าชมยิ่งขึ้น

Fact File

  • ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โทร. 034-242-500
  • facebook.com/Dvaravati

Author

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ Sarakadee Lite