เช็คสัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็วรอด ปลอดอัมพาต
Better Living

เช็คสัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็วรอด ปลอดอัมพาต

Focus
  • 29 ตุลาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น วันรณรงค์อัมพาตโลก (World Stroke Day) ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการโดยเฉพาะอัมพาต
  • จากสถิติทั่วโลกพบว่า “โรคหลอดเลือดสมอง” กลายเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง

โรคหลอดเลือดสมอง กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก โดยในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองได้ขึ้นมาเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 1 พบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่าจากสถิติทั่วโลกพบว่า โรคหลอดเลือดสมอง กลายเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกประมาณ 15 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 6 ล้านคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคและความพิการอย่างอัมพาตลงได้  

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ได้แนะอาการเตือนสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองที่สังเกตได้ด้วยตนเอง คือ ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก อาการแขนขาข้างใดข้างหนึ่ง อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก ถ้าสังเกตตัวเองแล้วพบอาการเหล่านี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง พร้อมทั้งรับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน อายุที่มากขึ้น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย และภาวะน้ำหนักเกิน

ทั้งนี้อาการของโรคหลอดเลือดสมองมักเกิดอย่างเฉียบพลัน  ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสังเกตอาการข้างต้นและรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดจึงจะช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการลงได้ หรือโทรแจ้งสายด่วนการแพทย์ 1669…

เพราะโรคหลอดเลือดสมอง ทุกนาทีคือชีวิต รู้เร็วรอด ปลอดอัมพาต


Author

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ Sarakadee Lite