VDO

อัพเดตประเด็น Food Security ในโรงเรียนห่างไกลในไทย ที่พวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยเหลือได้

“โรงเรียนเราเป็น โรงเรียน ขนาดเล็ก มีเด็กๆ ประมาณ 100 กว่าคน ได้งบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันหัวละ 21 บาท หนึ่งวันเราจะมีงบจัดการอาหารกลางวันประมาณ 2,000 กว่าบาท ถามว่าพอไหม ที่ผ่านมาเราก็จัดสรรให้พอแบบที่เราสามารถทำได้ เน้นให้เด็ก ๆ ได้กินอิ่ม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเท่าที่ควร”

โรงเรียน

ทราบหรือไม่ว่าเด็กไทยกำลังประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ การเติบโต ทั้งโอกาสในการทำตามฝัน และด้วยปัญหาด้านโภชนาการของเด็กไทยที่เป็นเรื่องเร่งด่วน โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ จึงเกิดขึ้น กับภารกิจสนับสนุนทั้งด้านความรู้และงบประมาณให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เช่นที่ “โรงเรียนบ้านท่าแย้” อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งในโรงเรียนที่สมัครร่วมโครงการ FOOD FOR GOOD ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กเพียง 100 คน และก็ต้องการการสนับสนุนด้านโภชนาการเด็กนักเรียนอย่างเร่งด่วน

โรงเรียน
โรงเรียน

กฤตภัค มหาบุญญารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ กล่าวถึงภาพรวมของการจัดการอาหารกลางวันใน โรงเรียน บ้านท่าแย้ ซึ่งตั้งอยู่กลางชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยว่า ดูผิวเผินเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะโรงเรียนสามารถจัดการอาหารให้เด็ก ๆ ได้อิ่มในทุกมื้อ แต่เมื่อเจาะลึกไปในรายละเอียดกลับพบว่าร้อยละ 7 ของเด็ก ๆ ในโรงเรียนมีภาวะด้านโภชนาการทั้งผอมเกินไป อ้วนเกินไป ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว นั่นจึงทำให้ทางโรงเรียนตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการกับทาง FOOD FOR GOOD

“อย่างคุณครูเองจบปฐมวัย ไม่ได้เรียนรู้เรื่องโภชนาการเด็กโดยตรง แต่ในฐานะครูเราก็ทำเต็มที่เท่าที่ความรู้ของเรามีเพื่อให้เด็กมีอาหารกินที่เพียงพอกับงบที่ได้มา เน้นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น แม่ครัวในชุมชนที่เราจ้างเหมาสามารถทำได้อย่างสะดวก พอเราได้เข้าอบรมกับ FOOD FOR GOOD เราก็เข้าใจได้มากขึ้นว่า อาหารที่ดีต้องมีคุณค่าด้านโภชนาการด้วย เราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยน เช่น การวางแผนเมนูจากเวียนทุก 2 สัปดาห์ก็วางแผนเมนูยาวไปเลย 12 สัปดาห์โดยไม่ซ้ำกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบได้ดีขึ้น นอกจากความรู้โภชนาการแล้วยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจัดซื้อวัตถุดิบ ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ จากที่เอาบานประตูหน้าต่างเก่าที่ไม่ใช้มาวางบนโครงเหล็กเป็นโต๊ะอาหาร ก็ปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น รวมทั้งเสริมแปลงเกษตร ปลูกเห็ด ปลูกถั่วงอก ปลูกผัก มะนาว พริก เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหาร ถ้าเด็กมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ได้กินอาหารเต็ม กินอาหารอิ่ม เด็กก็จะมีพัฒนาการทั้งการเรียนและจิตใจที่ดีขึ้นจริงๆ”

ชฎาภรณ์ ป้อมสกุล คุณครูปฐมวัยผู้รับหน้าที่ดูแลอาหารกลางวันแก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านท่าแย้ ขยายภาพปัญหาอาหารกลางวันในโรงเรียนให้ได้เห็นชัดขึ้นว่านอกจากงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดสรรมื้อดีให้เด็กได้อิ่มท้องแล้ว ความรู้เรื่องโภชนาการ การบริหารจัดการ และสุขลักษณะก็เป็นสิ่งที่ต้องทำไปคู่กัน ซึ่งทาง FOOD FOR GOOD ก็ได้ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ผ่านเงินบริจาคจากหน่วยงานและประชาชน

“อาหารกลางวันเป็นสิ่งที่ช่วยเต็มเต็มให้เด็กแข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 10 บาท มันอาจจะดูไม่เยอะ แต่เมื่อมารวมกันหลายๆ คนก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเป็นมื้ออาหารดีๆ ให้เด็กๆ ได้อิ่มท้องจริงๆ”

Fact File

LINE MAN และ LINE Pay ร่วมมือกับ Mastercard เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมื้ออาหารแก่เด็กไทยให้กินดีมีโภชนาการ ผ่านการสมทบ 10 บาท ให้กับทุกออร์เดอร์ฟู้ดเดลิเวอรี ส่งมอบแก่โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ ผู้ใช้สามารถสั่งมื้อนี้ ส่งมื้อดีให้น้อง เพียงสั่งอาหารบน LINE MAN และจ่ายด้วยบัตร Mastercard ผ่าน LINE Pay ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566