9 ข้อควรรู้ก่อนเข้าหอสมุด โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์แบบ new normal
Lite

9 ข้อควรรู้ก่อนเข้าหอสมุด โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์แบบ new normal

Focus
  • 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากปิดบริการชั่วคราวไป 2 เดือน
  • สำหรับการเข้าใช้บริการจะอยู่ในวิถีใหม่ เช่น การจองหนังสือล่วงหน้า การจำกัดคนเข้าพื้นที่ การกำหนดจุดให้นั่ง หรือเดินกันอย่างห่างๆ

หลังจากที่ทาง ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ให้ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม รวมถึงพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง กรมศิลปากร จึงประกาศเปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม รวมทั้งหอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลังจากปิดชั่วคราวนานกว่า 2 เดือน

Sarakadee Lite ขอรวบตึงทุกมาตรการขอกรมศิลปากร เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการได้ทราบกฏกติกาใหม่ในวิถีการเรียนรู้แบบ new normal ดังนี้

1.เช็คอินและเช็คเอาท์ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จาก www.ไทยชนะ.com ซึ่งจะติดตั้ง QR CODE ไว้บริเวณทางเข้า เพื่อให้ผู้รับบริการลงทะเบียนได้อย่างสะดวก หรือในกรณีที่ไม่มีสมาร์ตโฟนสามารถกรอกข้อมูลผู้เข้าใช้บริการได้เช่นกัน

2. ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนการเข้าปฏิบัติงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะให้เจ้าหน้าที่งดการปฏิบัติหน้าที่และไปพบแพทย์ทันที ในส่วนของผู้เข้าใช้บริการก็เช่นกัน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธการขายตั๋วและปฏิเสธการให้บริการ

3. เจ้าหน้าที่และผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรทุกประเภทต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่

4. เพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อโรค เช่น บริเวณจุดจำหน่ายบัตร ส่วนบริการห้องประชุม ห้องสุขา เป็นต้น

5.ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 2 ชั่วโมง

7.จัดระบบการเข้าชมให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร นั่นแปลว่าในแต่ละสถานที่จะมีการจำกัดผู้เข้าชมเพื่อไม่ให้มีความหนาแน่นภายในพื้นที่จัดแสดงมากเกินไป สำหรับกรณีการเข้าชมแบบหมู่คณะ จำกัดไม่เกินกลุ่มละ 10 คน รวมทั้งมีสัญลักษณ์กำหนดจุดให้เดิน หรือไหว้พระแบบห่างๆ ในบางพื้นที่

8.งดบริการนำชม การจัดบรรยาย และจัดสัมมนาภายในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร

9. สำหรับการค้นหาหนังสือในหอสมุดแห่งชาตินั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ค้นหาหนังสือให้ รวมทั้งสามารถจองหนังสือพร้อมระบุเวลาที่จะเข้าไปรับได้ล่วงหน้า 1 วันที่ https://forms.gle/kcV4VchhkYfwWTtb9  และหนังสือทุกเล่มที่มีการเปิดอ่านหยิบไปใช้แล้วจะมีการนำมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้ง