Tag: ซีรีส์
5 ซีรีส์/หนัง นักเรียนเลว ที่ผู้ใหญ่ควรใช้วิจารณญาณในการรับชม

5 ซีรีส์และหนังที่ทำให้ผู้ใหญ่ต้องสะเทือนกับการตีแผ่เรื่องดาร์กๆ ที่ซ่อนอยู่อีกมุมของวัยใส ขยายไปถึงโครงสร้างของระบบการศึกษาและสังคมที่หล่อหลอมให้พวกเขาต้องถูกตราหน้าว่าเด็กเลว...พวกเธอน่ะคือ นักเรียนเลว

การกลับมาของ Stranger 2 เมื่อการนิ่งเฉยเท่ากับการสมรู้ร่วมคิด

Stranger ซีซั่น 2 กลับมาแล้ว กับซีรีส์เกาหลีว่าด้วยการทุจริตในแวดวงอัยการและตำรวจ ที่ใช้อำนาจ หน้าที่ในทางผิดเพื่อช่วยเหลือผู้มีอิทธิพลจนเกิดการฆาตกรรมและโศกนาฏกรรมตามมา

4 ซีรีส์ แม่-ลูก อุ่นหัวใจ ที่มีมากกว่าเรื่องราวของความสัมพันธ์

4 ซีรีส์เกาหลีที่ว่าด้วยเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยเฉพาะแม่-ลูก ซึ่งนอกจากเพิ่มความอบอุ่นหัวใจแล้ว บางเรื่องก็สะท้อนปัญหาครอบครัวที่ทับซ้อนกันอยู่ในสังคมเกาหลี

6 ซีรีส์ว่าด้วยการเปิดโปงสีเทาๆ ที่ซ่อนใน กระบวนการยุติธรรม และกฎหมาย

6 ซีรีส์ที่แฉความเทาๆ ของกระบวนการยุติธรรม ทั้งสินบน การคอรัปชัน เริ่มตั้งแต่ในวงการตำรวจ ทนายความ อัยการผู้พิพากษา รวมทั้งรัฐบาลที่ทำหน้าที่รับใช้ประชาชน