Tag: ปรัชญา
ฌอง ฌากส์ รุสโซ : ตัวบทต้นธารคนสำคัญแห่งประชาธิปไตย

ฌอง ฌากส์ รุสโซ เป็นทั้งนักปรัชญา นักเขียน ผู้ผลิตความคิดอันเป็นอิทธิพลทางปัญญาสำคัญในการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศส ค.ศ.1789 รวมทั้งเป็นต้นธารแห่งประชาธิปไตย เขาคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังคำว่า “สัญญาประชาคม”

จากราตรีลี้ลับ สู่ทิวาอันเร้นลับยิ่งกว่าในนามของ รพินทรนาถ ฐากุร

รพินทรนาถ ฐากุร เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปิน นักเขียนชาวอินเดีย และชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม เขาผู้นี้ไม่ได้น่าสนใจเพราะเขียนบทกวีตั้งแต่ 8 ขวบ แต่เขาคือนักคิดที่หมั่นศึกษาค้นคว้าตั้งคำถามกับหลากหลายประเด็นที่ค่อนข้างท้าทายนักคิดในยุคสมัยนั้น ครบถ้วนทั้งเชิงสังคม ชาตินิยม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ปรัชญา การพัฒนาสังคม

วันเกิดของมาร์กซ์ และ วันตายของจิตร ประวัติศาสตร์ความเหลื่อมล้ำที่ยังไม่เคยคลี่คลาย

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2361 เป็นวันเกิดของ คาร์ล มาร์กซ์ นักปรัชญาผู้วิพากษ์ทุนนิยมผู้มีอิทธิพลทางความคิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเคลื่อนไหวสังคมนิยมทั่วโลก และวันเดียวกัน เดือนเดียวกันนี้ในปี พ.ศ.2509 เป็นวันมรณกรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์ นักเขียนผู้หาญกล้าวิพากษ์ความเหลื่อมล้ำ