Tag: รถไฟ
รถไฟจำลอง : หลากชีวิตในโลกย่อสเกลริมชุมทางและรางรถไฟ

Bangkok Model Railway 2022 ภารกิจชีวิตในโลกย่อสเกล รถไฟจำลอง นิทรรศการไซส์จิ๋วที่จำลองชีวิตริมทางรถไฟของไทยและซีกโลกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น โซนอเมริกา ยุโรป

11 จุดเช็กอิน ตามรอยประวัติศาสตร์กว่า 105 ปี สถานีหัวลำโพง

กว่า 105 ปี มาแล้วที่ สถานีกรุงเทพ หรือ สถานีหัวลำโพง ได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คน สร้างความคึกคักด้านเศรษฐกิจ และสร้างชีวิตของชุมชนใหม่ใจกลางกรุงให้เกิดขึ้น Sarakadee Lite ชวนไปบันทึกประวัติศาสตร์ สถานีหัวลำโพง กันอีกครั้ง กับ 11 จุดไฮไลต์

10 เกร็ดประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในการกำเนิด รถไฟไทย

รู้จักประวัติศาสตร์การกำนิด รถไฟไทย ผ่านเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ย้อนไปตั้งแต่รถไฟขบวนแรกที่เข้ามาในสยาม กลุ่มคนไทยกลุ่มแรกที่ได้พบเห็นเทคโนโลยีการเดินทางอันน่าตื่นตาตื่นใจไปจนถึงการสร้างรางรถไฟสายแรกในสยาม

10 สถานีรถไฟประวัติศาสตร์ ที่ยังคงทำหน้าที่เชื่อมการเดินทางของคนทั่วโลก

ในขณะที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกำลังจะปิดตำนานการให้บริการมาเป็นเวลา 105 ปี สถานีรถไฟเก่าแก่หลายแห่งทั่วโลกยังคงได้รับการอนุรักษ์เพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพร้อมทั้งปรับปรุงเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่และเชื่อมการเดินทางของคนทั่วโลก