มองโลกผ่าน (ประวัติศาสตร์) อาหารเช้า : เบื้องหลังมื้อเช้าอุ่นๆ คือประวัติศาสตร์โลกอันมโหฬาร
Lite

มองโลกผ่าน (ประวัติศาสตร์) อาหารเช้า : เบื้องหลังมื้อเช้าอุ่นๆ คือประวัติศาสตร์โลกอันมโหฬาร

Focus
  • มองโลกผ่าน (ประวัติศาสตร์) อาหารเช้า เป็นหนังสือที่จะมาเล่าเรื่องยาวเหยียดกว้างไกลผ่านการย่อยให้กระชับและเข้าใจง่ายโดยฝีมือนักเขียนยอดนิยม โตมร ศุขปรีชา
  • ความสนุกของหนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดภาพประกอบตลอดเล่มจากฝีมือของ อนันต์ ผู้สร้างสรรค์ศิลปะคอลลาจ ส่งให้เรื่องราวประวัติศาสตร์อาหารในเล่มนี้อร่อยยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้มื้อเช้ามักถูกพูดถึงเสมอว่าเป็นมื้อสำคัญ เสมือนเป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ไปเสียแล้ว แต่หารู้ไม่ว่ามื้อเช้าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตื่นมาแล้วท้องหิว แต่มื้อเช้าถูกสร้างผ่านประวัติศาสตร์และเรื่องราวมากมาย มองโลกผ่าน (ประวัติศาสตร์) อาหารเช้า เป็นหนังสือที่จะมาอธิบายเรื่องราวอันมโหฬารของประวัติศาสตร์นี้ โดยย่อเหลือเพียงบทสั้นๆเพื่อโยงว่าอาหารเช้ามีที่มาที่ไปและไปข้องเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งต่างๆ ในประวัติศาสตร์โลกนี้อย่างไรบ้าง

ผ่านการเล่าเรื่องจากนักเขียนยอดนิยมผู้ถนัดการย่อยเรื่องยาวให้สั้นกระชับ ทำเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่ายอย่าง โตมร ศุขปรีชา แถมยังเสริมสีสันหนังสือด้วยภาพประกอบมากมายตลอดเล่มจากฝีมือของ อนันต์ ผู้ที่มาสร้างสรรค์ศิลปะคอลลาจเป็นภาพประกอบให้เรื่องราวประวัติศาสตร์อาหารในเล่มนี้มีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น

เนื้อหาของหนังสือมุ่งตั้งคำถามกับทั้งประวัติศาสตร์ในเชิงกาลเวลาของเหตุการณ์ ความเชื่อของผู้คนที่มีผลต่อการผลิตสร้างมื้อเช้า เช่น ในศตวรรษที่ 13 การกินอาหารถือว่าเป็น ‘บาป’ จากแนวคิดของ นักบุญโทมัส อไควนัส (Thomas Aquinas) ที่จัดให้อาหารเช้าถือว่าเป็นบาปตะกละ เพราะเป็นการเริ่มกินที่เร็วเกินไป

ในศตวรรษที่ 17 ยุครุ่งเรืองแห่งศิลปะตะวันตก จากเดิมที่เรามักคุ้นชินในมุมของการที่ศิลปินวาดรูปให้แก่เหล่าชนชั้นสูงหรือรับใช้ศาสนจักรเป็นหลัก แต่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษนี้กลับส่งให้ศิลปินวาดภาพแบบอื่นๆ จากความตั้งใจของศิลปินเองมากขึ้น ถือเป็นการประกาศอิสรภาพแห่งปลายพู่กันศิลปิน เท่านั้นไม่พอ หนึ่งในการวาดภาพที่นิยมในยุคนี้คือการวาดหุ่นนิ่งหรือแบบนิ่ง (Still Life) ซึ่งเป็นการวาดที่ศิลปินจัดวางวัตถุในชีวิตประจำวัน หรือวัตถุที่ศิลปินต้องการ แล้ววาดออกมาเป็นภาพเขียน

การวาดสิ่งที่ตนปรารถนี้จึงถือว่าเป็นการก้าวออกจากอำนาจการถือครองศิลปะของศาสนจักร ภาพวาดยุคนี้ที่น่าสนใจคือนอกจากศิลปินจะมีการวางวัตถุเช่น ผลไม้ จาน ชาม เครื่องเงิน ยังมีการวาดแนว Breakfast Piece หรือการวาด ‘อาหารเช้า’เกินขึ้นอีกด้วย เป็นการวาดอาหารเช้ากับเครื่องปรุงและอุปกรณ์ที่ใช้จัดเตรียมอาหารนั้นๆ การก้าวเดินของวิทยาการศิลปะจึงมีส่วนในการปลดแอก ทั้งกรอบความคิดของศาสตร์เอง และที่สำคัญคือกระทบวิถีชีวิตในการมีอิสระที่จะเลือกไม่กลัว ‘บาป’เหมือนก่อนๆ จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยซึ่งการยืนยันอย่างหนึ่งว่า วิถีชีวิตคนได้เปลี่ยนไปแล้วจากเรื่องนี้ ‘อาหารเช้า’ ในภาพวาดนี้แหละที่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ทีเดียว

ยังมีประวัติศาสตร์มื้อเช้าอีกมากมายหลายเมนูที่จะทำให้ได้ตระหนักว่านอกจากความสำคัญของการอิ่มท้องแล้ว การมองประวัติศาสตร์ผ่านอาหารเช้าก็ทำให้เราเข้าใจวิถีของประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับเรื่องเล่าของศาสตร์อื่นๆ ได้ รวมทั้งพัฒนาการของมื้อเช้าก็เป็นอีกหนึ่งเส้นเรื่อง และหนึ่งหลักฐานที่สำคัญของประวัติศาสตร์โลก

Fact File
มองโลกผ่าน (ประวัติศาสตร์) อาหารเช้า
โตมร ศุขปรีชา เขียน
สำนักพิมพ์ อมรินทร์
ราคา 245 บาท


Author

อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
มนุษย์ผู้ตกหลุมรักในการสร้างสรรค์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว นามธรรม และ การขีดเขียน