เที่ยวสงกรานต์ฉบับ เยาวชนเจ้าบ้าน พาเที่ยวไทยด้วยความภูมิใจในวิถีท้องถิ่นของเรา
Lite

เที่ยวสงกรานต์ฉบับ เยาวชนเจ้าบ้าน พาเที่ยวไทยด้วยความภูมิใจในวิถีท้องถิ่นของเรา

Focus
  • เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆประจำงานเทศกาล Water Festival 2022 วิถีน้ำ…วิถีไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558
  • ในกรุงเทพฯ นั้นทีมเยาวชนเจ้าบ้านจะประจำอยู่บริเวณ 5 ท่าน้ำวัดสำคัญประจำกรุงได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสงกรานต์วิถีวัฒนธรรม “Water Festival 2022 วิถีน้ำ…วิถีไทย

สงกรานต์ 2565 นี้ หลายชุมชนเก่าแก่ในกรุงเทพฯ รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ทั่วไทยต่างก็เริ่มคึกคักและกลับมาจัดงานสงกรานต์วิถีไทย พร้อมแล้วกับการเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาซึมซับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และของดีประจำแต่ละถิ่นย่านกันมากขึ้น แต่จะดีแค่ไหนหากแต่ละย่าน แต่ละถิ่นมีทูตท่องเที่ยวที่รู้ลึก รู้จริง รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในเรื่องราวของท้องถิ่นตนเองเป็นเจ้าบ้านคอยต้อนรับ และนั่นจึงเป็นที่มาของการสร้างเครือข่าย เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ชวนเด็กๆ เยาวชนที่มีความผูกพันอยู่กับท้องถิ่นให้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็น “เยาวชนเจ้าบ้าน” คอยบอกเล่าเรื่องราวในท้องถิ่นที่พวกเขาคุ้นเคยและภูมิใจให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้ฟัง

เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆประจำงานเทศกาล “Water Festival 2022 วิถีน้ำ…วิถีไทย” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 หรือ 7 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างทูตท่องเที่ยวตัวน้อยซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชนหรือมีความผูกพันกับชุมชนไม่ว่าจะผ่านวัด หรือโรงเรียน โดยเยาวชนเจ้าบ้านเหล่านี้จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นเหมือนทูตคอยบอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และเรื่องราวที่น่ารู้ของแต่ละชุมชน ต่อยอดสู่พื้นฐานการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนโดยคนในชุมชนเองและในสงกรานต์ 2565 นี้ Water Festival 2022 วิถีน้ำ…วิถีไทย ได้กระจายโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนเจ้าบ้านฯ ออกไปยังจุดประจำการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ ลำพูน ขอนแก่น อุดรธานี และภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงาน “Water Festival 2022 วิถีน้ำ…วิถีไทย”ด้วยเช่นกัน

เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม

สำหรับในกรุงเทพฯ นั้นทีมเยาวชนเจ้าบ้านจะประจำอยู่บริเวณ 5 ท่าน้ำวัดสำคัญประจำกรุงได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสงกรานต์วิถีวัฒนธรรม “Water Festival 2022 วิถีน้ำ…วิถีไทย”

โครงการ เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม เริ่มต้นจากการเปิดรับสมัครเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นก็อบรมความรู้ทั้งเรื่องสถานที่สำคัญในท้องถิ่น หรือจุดที่น่าสนใจภายในวัด รวมทั้งเสริมความมั่นใจให้เยาวชนกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าที่จะตอบคำถาม โดยที่ผ่านมามีเยาวชนที่อายุน้อยที่สุดคือ 8 ปีเข้าร่วมสมัคร และก็มีเยาวชนบางคนที่เข้ามาร่วมตั้งแต่เปิดรับสมัครในปีแรกจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับเยาวชนทั้ง 3 ได้แก่ สายน้ำ, อีฟ (evening) และฟ้าใส 3 เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม มาตั้งแต่ปีแรกและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากความตั้งใจของเด็กๆ ที่อยากส่งต่อความภาคภูมิใจในชุมชน ก็ได้เปลี่ยนสู่แรงบันดาลใจและชื่อธีมงามWater Festival 2022 วิถีน้ำ…วิถีไทย” ในปี 2565 นั่นก็คือ “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” ซึ่งเป็นชื่อเล่นของเยาวชนทั้ง 3 คน

เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม

“หนูเริ่มสนใจโครงการจากการที่เห็นเพื่อนทำและก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และหนูก็เป็นคนในละแวกวัดอยู่แล้ว แต่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับวัดมากมาย พอมาร่วมโครงการก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับวัดและชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่มากขึ้น ก็รู้สึกได้ประโยชน์เยอะเลย แล้วก็ทำให้เราได้พัฒนาบุคคลิกภาพและพัฒนาการพูดของเราด้วย” อีฟ-เมธานี สวัสดิ์รัฐพล

“ตอนประถมหนูอยู่โรงเรียนวัดประยุรฯ และก็อยู่ชมรมมัคคุเทศก์อยู่แล้ว พอมีงานวัดทางชมรมก็ได้เข้าไปช่วยบ้าง คอยแนะนำสถานที่เที่ยวในวัดบ้าง พอมีกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้านฯ ก็เลยไปลองได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำดู” ฟ้าใส-ปทิตตา ผลงาม

“พอลองทำ ได้เข้ามาร่วมโครงการก็รู้สึกว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยทำ ภูมิใจที่ได้เผยแพร่ชุมชนของหนูให้คนที่มาเที่ยวได้รู้”  สายน้ำวิชญาพร ผลงาม

เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม
เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม

สำหรับปี 2565 นี้ เยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม ได้ต่อยอดสู่กิจกรรม “เยาวชนเจ้าบ้านสตอรี่” เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบรายการ ออกอากาศทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.50 น. ในรายการบันทึกไทยเบฟทางช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34และยังคงสานต่อกิจกรรมดีงามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม “เยาวชนเจ้าบ้านฯ และ เก็บกลับ-รีไซเคิล” ที่เพิ่มทักษะให้กับเยาวชนและตัวแทนชุมชน พร้อมให้ความรู้และแนะนำวิธีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนเจ้าบ้านฯ มาช่วยสร้าง Landmark จากขวด PET

แต่สำหรับใครที่ต้องการพบกับเหล่าเยาวชนเจ้าบ้านฯ ตัวจริง 11-15 เมษายนนี้มีทีมเยาวชนเจ้าบ้านฯ กระจายอยู่ใน 4 ภาค 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี ลำพูน ขอนแก่น และภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะส่งต่อความภาคภูมิใจในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้

Fact File

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Facebook : Water Festival Thailand


Author

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ Sarakadee Lite