ย้อนไทม์ไลน์ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอร์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนไทย
Pic Talks

ย้อนไทม์ไลน์ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอร์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนไทย

Focus
  • สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเป็นประมุขแห่งวาติกันพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไทย เมื่อ พ.ศ. 2527
  • สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ไม่ใช่ชาวอิตาลี ในระยะเวลา 455 ปีที่ผ่านมา

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 เป็นวันเกิดของ คาโรล โจเซฟ วอยติวา เด็กชายผู้ที่ได้รับเลือกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2521 ให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในพระนาม สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ไม่ใช่ชาวอิตาลี ในระยะเวลา 455 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งวาติกันพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไทย

สมเด็จพระสันตะปาปา ยอร์น ปอล ที่ 2 พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2527 ครั้งนั้นพระองค์ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท รวมทั้งเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเยี่ยมเยียนคริสต์ศาสนิกชนชาวคาทอลิกไทยทั้งในกรุงเทพฯ นครปฐม และที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือ การเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีนในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

Sarakadee Lite ขอย้อนนำภาพบันทึกประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอร์น ปอลที่ 2 เสด็จเยือนไทยมาให้ได้ชมกัน และถ้าสนใจศึกษาประวัติของพระองค์ หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รวบรวมไว้

สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2